Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/140-145

Sevinc Həbibli

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant 

sevinchabibli@gmail.com


METANIN BİOMİMETİK OKSİDLƏŞMƏSİ


Xülasə

Bioloji sistemlərin tərkibinə daxil olan və canlı orqanizmlərin fəaliyyə­tində iştirak edən porfirin tərkibli birləşmələrin çox yüksək aktivliyi təbii bioka­ta­li­za­torların tam sistem kimi quruluşunun bir sıra fərqli xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir. Buna görə də sintetik porfirinlər əsasında katalitik sistemlər yaradan zaman təbii katalizatorların bəzi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Fermentlərin katalitik mərkəzlərdən əlavə, müəyyən subst­rat­ların molekullarının kataliz sahəsinə çıxışını təmin edən adsorbsiya mər­kəz­ləri də mövcuddur.

Açar sözlər: propan, hidroksidləşmə, hem əsaslı biomimetik katalizator, karbohidrogen, aktivlik, davamlı enerji


Sevinj Habibli

Baku State University

master student

 sevinchabibli@gmail.com


Biomimetic hydroxylation of methane


Abstract

The very high activity of porphyrin-containing compounds, which are part of biological systems and participate in the activity of living organisms, is determined by a number of different features of the structure of natural biocatalysts as a complete system. Therefore, when creating catalytic systems based on synthetic porphyrins, it was necessary to take into account some properties of natural catalysts. In addition to the catalytic centers of enzymes, there are also adsorption centers that ensure the access of molecules of certain substrates to the catalysis area.

Keywords: propane, hydroxylation, heme-based biomimetic catalyst, hydrocarbon, activity, sustainable energy
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [775,87 Kb] (yüklənib: 19)

Baxış: 42
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az