Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Rafail Ayvaz oğlu Əhmədli, Lalə Yaşar qızı Əhmədova
Mirzə Kazımbəyin pedaqoji görüşləri

7
Firadun Nadir Ibrahimov, Gunel Ogtay Aliyeva
Algorithmic bases of technology of teaching one-digit and two-digit division  of three-digit numbers in primary school 

13
Sinan Özbək
Türkmən-yörüklərin əsl ziyalısı kimi Otman Baba

21
Sima Paşa qızı İsmayılova
Üzeyir Hacibəyli irsinin biblioqrafik tədqiqi
 
33
Əli Umud oğlu Əliyev
Xristian türklərə məxsus abidələrimiz

38
Məlahət Rəfail qızı Ağayeva
Namiq Kamalın əsərlərində vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq mövzusu

50
Leyla Qadir qızı Məcidova, Ləman Zahir qızı Muradova
Nizami irsi: bədiiliklə tarixiliyin vəhdəti

56
Tahirə Həsən qızı Həsənova
Uşaqların əxlaq şüurunun formalaşdırılmasında xalq pedaqogikasından istifadənin imkan və yolları

61
Sevinc Məhərrəm qızı Hacıyeva
Dövlət dili qavramı və onun tətbiqi məsələlərinə dair

67
Şəfəq Çingiz qızı Həsənova
Dövlət dili və ədəbi dil terminlərinin dilçilikdə təyinatına ümumi baxış

72
Sevil Farrukh Ibrahimova
Educating students in the spirit of diligence influence on career choice

77
Nigar Fikrət qızı Misirova
Koreya və Azərbaycan dillərində hal şəkilçilərinin müqayisəli təhlili

84
Fidan Knyaz qızı Babayeva
İstehlak bazarı və onun tənzimlənməsi problemləri

91
Gunel Xanlar qızı Yunusova
Antroponimik ləqəblərin üslubi xüsusiyyətləri. Təsviri incəsənətin tədrisi
prosesində xalq yaradıcılığı üzrə nəzəri biliklərin verilməsi

98
Natiq Elxan oğlu Huseynov
Süni intellektlə dəstəklənən intellektual qərarvermə sistemləri

104
Elnarə Qoşqar qızı Rəsulova
Təsviri incəsənətin tədrisi prosesində xalq yaradiciliği üzrə nəzəri biliklərin verilməsi
 
112
Ülvi Vüqar oğlu Qurbanzadə
İctimaiyyətlə əlaqələrdə əsas kommunikasiya vasitəsi kimi sosial media

117
Nigar Emin qızı Rzayeva
Memarlıqda minimalizm və onun spesifik xüsusiyyətləri

123
Leyla Murshud Zarbaliyeva
The concept of trademarks, their types and key particularities

128

TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Elza Qüdrət qızı Orucova, Lalə İslah qızı Rüstəmova, Adilə Novruz qızı Ələsgərova,
Gülnarə Aydın qızı Kərimova, Fəridə Hafiz qızı Heydərova
Artemisia cinsindən olan yovşan növündən alınan efir yağının antvirus fəallığının eksperimental modeldə tədqiqi

133
Günel Sərdar qızı Əmiri, Məhbubə Ədil qızı Qulubəyova,
Nərgiz Şakir qızı Qurbanova
Qiş dövründə Azərbaycan dağ merinosu qoyunlarının əlavə yemləndirilməsinin məhsuldarlığa təsiri

139

TEXNİKA ELMLƏRİ    TECHNİCAL SCIENCES
Famil Hüseyn oğlu Məmmədov
Simsiz lokal rabitə şəbəkələrinin riyazi modelləri və ehnimal zaman xarakteristikalarının hesablanması metodları

148
Şahlar Mahmud oğlu Babayev, Fəridə Ceyhun qızı Rəhimova
Yamaclarda şum səthini hamarlayan qurğunun avtomatlaşdırılmış intiqal mexanizminin işlənməsi

155

Baxış: 2 127
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az