Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ SOSİAL ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Sadagat Abbasova
The characteristics and approaches of immanence criticismin Doris Lessing’s
novel of “The golden notebook”

6
Ramazan Əzizxan oğlu Eyyubov, Leyla Elxan qızı Bayramova,
Zeynəb Mirsəməd qızı Sadıqova
Komputerlərin arxitekturası və Con fon Neyman prinsipləri

11
Elshad Vugar Aliyev, Mehbara Tahir Abbasova
The “sufi” portrait in the giovio series 

16
Nəzakət Rza qızı İsmayilova
Naxçıvanlı yazarların yaradıcılığında uşaq pyeslərinin ideya istiqaməti

19
Hormat Ganbarali Javadova,  Gulzar Ganbarali Khanbabayeva
Importance of youth education 

24
Qalibə Əli qızı Hacıyeva
Azərbaycan-Türk onomastikasında kimmerlərin tarixi izləri

28
Məlik Şıxbala oğlu Məlikov
Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla işdə aktiv təlim metodlarından istifadə

34
Gülnaz Rəfail qızı Ələsgərova
Nifrət nitqinin anlayişı - Avropa Şurası və Avropa insan hüquqları məhkəməsinin
yanaşmalarının müqayisəli təhlili

37
Aркиназ Гамидулла гызы Магомедгасан заде
Художественная литература в обучении РКИ

43
Lalə Baladadaş qızı İbadova
İspan dilindəki ərəb alınmalarında cins və kəmiyyət kateqoriyaları və məsdərlər (feli isimlər)
 
46
Sevinc Məhərrəm qızı Hacıyeva
Azərbaycan dövlət dilinin müasir inkişaf perspektivlərinə dair tədqiqlər

51
Gültəkin Əzim qızı Salmanova
Azərbaycan və ingilis dillərində rəng bildirən sifətlərin müqayisəli-linqvistik təhlili

55
Emil  Eyyub oğlu Cavadov
Kriminalistik diaqnostikanın əsasları

59
Рана Юсупбаевна Мадаминова
Қорақалпоғистондаги диалектал ареалларнинг айрим лексик хусусиятлари
 
64
Şəfəq Çingiz qızı Həsənova
Azərbaycan dövlət dilinin formalaşmasında tarixi faktorlar və müasir Azərbaycan dili

68
Аfət Aban qızı Bayramova
Müəllimin ünsiyyət mədəniyyətinin əsasları

72
Фируза Фарман гызы Багирова
Познавательная деятельность как важный элемент учебного процесса в современной школе 

75
Şəlalə İltizam qızı Seyidova
Yeni kompüter texnologiyalarından istifadənin kiçikyaşlı məktəblilərə psixoloji təsiri

80
Ramilə İbrahim qızı Cəfərli
Avropa İttifaqının millətlərlə əməkdaşlıq mexanizmləri: iqtisadiyyatdan siyasətə doğru
 
84
Aytəkin Yusif qızı Salifova
Səməd Vurğun bədii dilində onomastik vahidlər

88
Melek Anday Rifat qızı Tolunay
Cinsel sağlık eğitiminin çocuk ve ergen yaşamındaki yeri

92
Natiq Elməddin oğlu İbrahimov
Kommersiya sirrinin hüquqi anlayışı, elementinə dair yanaşmalar
 
96
İntizar Əbülfəz qızı Əsgərova
Ermənistan-Azərbaycan, Dağliq Qarabağ münaqişəsi zəminində insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının pozuntularının təhlili

100
Əminə Ceyhun qızı Qasımova
Xəzər dənizinin beynəlxalq hüquqi statusu problemi

103
Elnurə Əflatun qızı Pirəliyeva
Epistolyar üslubun inkişaf tarixi: keçmişdən bu günə

107
Jalə Musa qızı Hüseynova
Obama dövründə ABŞ və Çin arasında diplomatik münasibətlər

110
Səbinə Eldəniz qızı Şirinova
Sosial təminat hüququ üzrə sosial müavinətlərə dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi prespektivləri

113
Zarifa Polad Mammadova
The role of international monetary fund in economic relations

116
Tünzalə İnqlab qızı İsmayılova
Çaxol abidələrinin söz varlığı
 
120
Xəyalə Vüqar qızı Əsgərli
“Breyşit” kitabında xitabların üslubi-ekspressiv funksiyası

124
Aysel Ceyhun qızı Qasımova
Azərbaycan Respublikasında parlament seçkilərinin hüquqi əsası

128
Sahil İlqar oğlu Cəfərov
Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən
məhkəmə-hüquq islahatlarının məhkəmə sisteminin inkişafina təsiri

132
Farid Vidadi Jafarov
What is democracy and how has it changed over time?

136

Baxış: 2 176
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az