Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ SOSİAL ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Namaz Rizvan oğlu Manafov
Professor Bayram Əhmədov zamanın yaddaşında
 
4
Sevinc Tofiq qızı Kərimova
Ömürlərdə yaşayan ömür
6
Tamilla Hüseyn qızı Ağayeva
Məktəbəqədər yaşlı görmə pozulmaları olan uşaqlarla diaqnostika və korreksiya-inkişafetdirici işin əsas xüsusiyyətləri
8
Рамазан Азизхан оглу Эйюбов, Севда Сахават гызы Ибрагимова
Применение компьютерных технологий в начальных классах
12
Vüqar Hacımahmud oğlu Abdullayev, Vüsalə Əlyaq qızı Abuzərova
Ağıllı şəhərlər: mövcud təhlükəsizlik problemləri və onların həlli
16
Sehranə Ələsgər qızı Kasimi
Azərbaycanın mədəni inkişaf dövrləri
21
Rahilə Mirzəli qızı Məmmədova
Şagird nitqinin inkişaf etdirilməsi yolları
27
Günay Lətif qızı Rəfibəyli
İngilis dilində “to get” feilinin məna çalarlarının müxtəlifliyi
31
Nigar Firuz qızı Sadıqova
Qətran Təbrizi və türk ruhu
38
Sevinc Fəxrəddin qızı Hüseynova
Bədən üzvləri ilə bağlı olan idiomlar və onların Azərbaycan dilində qarşılığı
42
Vüqar Hacımahmud oğlu Abdullayev
Oxşarlıq-fərqlənmə metrikası əsasında verilənlərin axtarışının kompütinqi
46
Лала Мустафа гызы Ахундзаде, Наиля Агагусейин гызы Оруджева
Страноведческий комментарий как одна из форм реализации межпредметных связей
61
Орынбай Дәндейұлы Бекжан
Қазақстандағы ертіс және жетісу жазба ескерткіштері 
65
Ярослав Валентинович Пилипчук
Черкесы между тюрками и русскими
69
Tural Aliyev, Xuyan Zong, Li Li
Safety of products produced in the dairy industry of Azerbaijan, the introduction 
of the HACCP system in their production, and identification of critical control points
92
Günay Şakir qızı Süleymanova
İngilis dilinin tapşırıq-əsaslı tədrisində müəllim və tələbə rolu
99
Mehriban Zeynal qızı Hacızadə
Slenqlər xüsusi bir söz qrupu kimi
103
Зульфия Полатовна Муминова
«Ақ жол» газетінің айдарлары һәм көтерген мәселелері
 
108
Adilə Qulam qızı İbrahimova, İradə Xəlil qızı Zamanova
İngilis dilində bədən üzvləri ilə əmələ gələn frazeoloji vahidlərin quruluşu
113
Әбжет Сырымұлы Бақыт
Орта Азиялық түркі мәдениеті мен дәстүрінің сақталуы, үш тілдік сананың қалыптасуы мен дамуы
 
117
Kifayət Əliqamət qızı Dolxanova
Sosial şəbəkələrin bu günü və perspektivləri
122
Ülvüyyə Şirzad qızı Hüseynova
İngilis dilində hal kateqoriyasına baxış
126
Xatirə Tacəddin qızı Qurbanova, Zərəfşan Babakərim qızı Azayeva, Çinarə Nəriman qızı Məmmədova
Yeni informasiya texnologiyasının bəzi tətbiqləri
130
Dilarə Rəşid qızı Xanbabayeva
İngilis və Azərbaycan dilində frazeoloji sinonimlərin təsnifatı
134
Mehriban Qasım qızı Ələsgərova
Epos mətnlərində qarşılıqlı   nitq təsiri və nitq keçidləri 
138
Pərvanə İsmayıl qızı Paşayeva
Epos mətnində zaman və məkan məsələləri
143
Gülşən Bahadur qızı Kərimova, Şəhla Zahid qızı Səfərova
"Kral müqəddəs Lüdovik körpüsü" əsərində mənəvi böhran, şəxsiyyət və sənət problemi
147
Севда Пирали гызы Абулова, Гюнель Вахид гызы Акперова, Тамилла Октай гызы Гасанова
Методика использования проблемных ситуаций на уроках математики в начальной школе
151
İlkanə Rabil qızı İsmayılova
Eposlarda dialoji nitqin xüsusiyyətləri

155
Reyhanə Ağəli qızı Cəfərova
Epik klişelər haqqında

158
Turac Cəlaləddin qızı Əhmədova, Sevda Pirəli qızı Abulova, Təyyubə Məzahim qızı Abışova
İbtidai siniflərdə kompüter texnologiyalarından istifadə

162
Təranə Həsən qızı Məmmədtağıyeva
VII sinif fizikasında “Düzxətli bərabərsürətli və düzxətli dəyişənsürətli hərəkət” mövzusunun tədrisi
prosesində şagirdlərin praktik bacarıqlarının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsində kompüterdən istifadə

166
Айнура Октай гызы Биннатова. Валида Игорь гызы Агаева, Илаха Ильтифат гызы Рзаева
Активные методы обучения математике в начальных классах

173
Könül Akif qızı Xudazadə
Müəllim peşəsinə hazırlığın psixopedaqoji tədqiqi istiqamətləri

177
Sevinc Burzu qızı Məmmədzadə 
Ailə tiplərinin yeniyetmələrin peşə seçiminə psixoloji təsiri
181

Baxış: 2 145
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az