Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Saodat Muhamedova, Kosimboy Mamurov
Translation mechanisms of aruz poetic measure bahr from Uzbek into English
8
Aidə Babutcu
Türkiyə Cümhuriyyətinin erkən dövrlərində Osmanlı ruhunun aynası olan türk ədibələri 
19
Sevinc Sadıqova
Elektron kommunikasiya işgüzar ünsiyyətin əsas növlərindən biri kimi
32
Fatma xanım Bunyatova
Bünyatovanın universal taqları ilə təbii Azərbaycan dilinin emalı və süni dilə çevrilməsi
38
Fizzəxanım Nurizadə
XX əsr memarlığı, dövrün tanınmış memarları
54
Hədiyyə Nəsibova
Xidmət sahələrində keyfiyyət menecmenti sistemlərinin təkmilləşdirilməsi
69
Farid Babayev
Dövlətin informasiya siyasətinin effektiv dövlət idarəçiliyinə təsiri
75
Məryam Atakişiyeva
Dövlət satınalmaları müqavilə hüququ kontekstində
80
Əmrah XXX
Türkiyənin Orta Asiya türkdilli ölkələri ilə ticarət əlaqələrinin təhlili
94
Səbinə Cahangirli
Şəbəkə neytrallığının təmin edilməsi: hüquqi tənzimləmə perspektivləri və problemlər
100
Parviz Gasimov
The dynamics of liquidity risks: banking sector resilience and economic implications
106
Günay Qüdrətli
“Köməksiz vəziyyət” anlayışının nəzəri və praktiki izahı, qiymətləndirilməsi və ekspertizası ilə bağlı tibbi və hüquqi meyarlar
112
Cavid Soltanov
Coca-Cola və Azercell nümunəsində şəxsi satış və satış təşviqinin müqayisəli analizi
118
Gülnarə Əsədullayeva
Yeni Əhdi ehtiva edən İncillərin yazılmasının müqayisəli təhlili
 
125
Əhmədağa Səfərli
“Müxtəlif influenserlərin istehlakçı davranışlarına təsiri” 
133
Emin Əlimusayev
Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişafında antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında qanunvericiliyin rolu 
139
Turan Yusubov
Cənubi Qafqazda kövrək geosiyasi vəziyyət: sülh üçün imkanlar və təhdidlər 
145
Röya Mirtalıbova
“Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması” haqqında Azərbaycan Respublikasi qanunu: boşluqlar, kolliziyalar, maraqlı nüanslar 
 
152
Khanim Mirsultanova
International preservation procedures for refugees and asylum seekers within the European Union
159
Asmar Mammadli
The right to property under the European Convention on human rights: concept and scope of the right
165
Shafag Mammadova
Standardized terms of contract in the context of unfair contract terms
172
Tural Müzəffərli
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə beynəlxalq təşkilatların rolu
177
Lalə Əzizova
Mobil elektron tətbiqlərin Azərbaycanın bank sisteminin inkişafında rolu
184
Kamran Sadıqlı
Borclanmanın stratejik idarə edilməsi: qloballaşan dünyada iqtisadi artımın və maliyyə sabitliyinin tarazlaşdırılması
190
İsmayıl İsmayılzadə
Multikultural təhlükəsizliyin beynəlxalq nümunələri
198
Nigar Abdullazada
Unlocking the potential: strategies for boosting foreign direct investment
203
Elçin Əsgərov
Həyat sığortasının korporativ fəaliyyətə təsiri
210
Cavid Soltanov
Qlobal kriptovalyuta bazarındakı alətlər və mövcud vəziyyətin təhlili
215
Günel Hacalıyeva
ABŞ-ın YOŞ siyasətinin son 5 ilə dair nəticələri
222
TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Şəhla Əliyeva, Fatma Hüseynova, Zivər Abseynova, Sevinc Eyvazlı, İlhamə Məsimova
Üçgünlük malyariyanın törədicisi olan Plasmodium vivax-ın eritrositar mərhələ formasının in vitro inkişafına təsir edən müxtəlif kimyəvi amillərin araşdırılması
227
Dünya Abasova, Əsmər Əzizova, Sürəyya Vəkilova, Günay Qurbanova, Telli Şirinova
Toksoplazmoz və sitomeqalovirus infeksiyaları zamanı seropozitivliyin öyrənilməsi
232
RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKA     MATHEMATICS AND MECHANICS
Ziya Əliyev
Qərar vermədə riyazi modelləşdirmə
237
TEXNİKA ELMLƏRİ     TECHNICAL SCIENCES
Tofiq Azimov
Technologies in 5G cellular systems
243
Natig Abbasov, Fatima Jafarli
Method of automated synthesis optimal heat exchange system
249
Asəf Əliyev, Səyyad Vəliyev, Şahin Əliyev, Yadulla Həziyev, Tərxan Orucov
Logistik əməliyyatların yerinə yetirilməsində nəqliyyat və ekspeditor sistemlərinin rolu
254
Tofiq Azimov
5G and multiple input multiple output (MIMO) systems
261
Nərmin Abdullayeva
Robotikanın növləri və onların tətbiqlərinə ümumi baxış
267
Aytəkin Fərzəliyeva
Hərəkət edən obyekti olan naqilsiz rabitə vasitəsi
272
Vüsal Rəhimli
Onlayn bankçılıq sistemləri, problemləri və perspektivləri
278
Filman Sadigov
Predicting financial information manipulation using supervised machine learning methods
284
Hüseyn Abdullayev
“Ransomware” hücumları kontekstində yoluxmadan sonrakı bərpa strategiyaları
292
Bəhruz Əlizadə
Ali təhsil müəssisələrində veb portalların tətbiqi xüsusiyyətləri və əsas fəaliyyət istiqamətləri
299

Baxış: 1 453
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az