Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Telli Tarıyel qızı İbrahimova, İradə Xəlil qızı Zamanova
Ümumtəhsil müəssisələrində distant təhsildə yaranan möcud problemlər  və yeni perspektivlər

7
Firadun Nadir Ibrahimov, Gulara Abdurahman Abdullayeva
Formation of the content and procedure of education on the basis of a competent approach

13
Cavadxan Yusif oğlu Qasımov
Məşğulluq və işsizlik anlayışlarının əsaslandırılması: elmi mahiyyəti və müasir yanaşma

19
Telli Tarıyel qızı İbrahimova, İradə Xəlil qızı Zamanova
Ümumtəhsil orta məktəblərində distant təhsilin həyata keçirilməsi və idarə olunması

28
Natəvan Havar qızı Hacıyeva, Mətanət Həşim qızı Hacıyeva
Azərbaycan dilində beynəlmiləl terminlərin yeri və roluna dair

34
Nazim Sadıq oğlu İbadov, Rafiq Həmzə oğlu İbrahimov
Avropa İttifaqının Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçilik səyləri çərçivəsində Cənubi Qafqaz siyasəti

39
Aynur Yaqub qızı Mahmudova 
Erkən uşaqlıq yaş dövründə ünsiyyətin inkişaf xüsusiyyətləri

47
Sevinc Yaşar qızı Məmmədova
Azərbaycan ədəbi dili və daxili nitq problemləri

52
Arzu Tofiq qızı İsgəndərzadə 
XX əsrin əvvəllərində nəşr olunan “Həqiqət”qəzeti və onun dilində işlənən alınma sözlərin təhlili

58
Gülər Sabir qızı Abdullayeva
Füzuli və Qalib poeziyası oxşar janrlar müstəvisində

62
Orkhan Mahir Suleymanzade
Evolution of patent legislation in the Europe

67
Murad Şahin oğlu Mirzəyev
İşğaldan azad edilən ərazilərdə iqtisadi fəaliyyət növlərinin təşkil edilməsi istiqamətləri

73
Toğrul Ənvər oğlu Məmmədov
Postpandemiya dövründə dövlətin sahibkarlığa dəstəyi: kos-lar

82

TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Elgün Kamil oğlu Həsənov, Rəşad Rəhim oğlu Ağakişiyev,
Rüfanə Asif qızı Əlizadə, Samir Pənah oğlu Xəlilov
Sintez olunmuş amidoamin və müxtəlif yağ turşularının komponent kimi  t-30 yağ
distillatına əlavə olunması ilə hazırlanmış konservasiya mayelərinin tədqiqi

87
Aysul Yəhya qızı Məmmədova, Mübariz İslam oğlu Əliyev,
Telman  Zahid oğlu Cabbarov, 
İlham Soltan oğlu Soltanov
Respublikanın şimal-qərb zonasında heyvandarlığın inkişafında biotexnoloji üsulların əhəmiyyəti

94
Aynur Cümşüd qızı Meyfaliyeva
Qaramal embrionun köçürülməsi səbəblərinin öyrənilməsi

100

TEXNİKA ELMLƏRİ    TECHNİCAL SCIENCES
Cahan Arif qızı Əhmədova
Nanosüzülmə - Xəzər dənizi suyunun səmərəli şirinləşdirilmə texnologiyasi kimi

105

Baxış: 1 714
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az