Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Hörmət Qəmbərli Cavadova, Gülzar Qəmbərəli Xanbabayeva
Müasir pedaqogikanın metodoloji problemləri

7
Ramazan Əzizxan oğlu Eyyubov, Səbinə Elman qızı Əzizova,
Şəhribani Əskər qızı Manafova, Dilarə Məmməd qızı Məmmədova
İbtidai siniflərdə kəmiyyətlərin ölçülməsinin öyrədilməsi metodikası

13
Sərvinaz Məmmədhəsən qızı Xanlarzadə, Vüqar Mikayıl oğlu Sədiyev
Şuşa şəhərinin turistik  poetenisalının təhlili

20
Ulvi Alafsar Mammadov
Transformation and discuption of the sustainability of natural ecosystems as a  result  of antropogenic impacts

25
Ulkar Yagub Aliyeva
The importance of business communication

30
Shafag Alafsar Nasibova
Business and academic communication in tourism

36
Ülviyyə Tofiq qızı Yusubova
Numerativ söz və ifadələrin funksional üslublardakı yükü

41
Rəsmiyyə İsrayıl qızı Əmiraslanova
Süni intellektin tətbiqi ilə informasiya təhlükəsizliyi risklərinin qiymətləndirilməsi metodikası

50
Gunay Elshan Bahmanli
Suggestions on work to be done in Karabakh region in the framework of sustainable development

55
Rübabə Elsəvər qızı Həsənli
1950-1990-cı illərdə alınma sözlərin tədqiqi ilə bağlı məsələlər

59
Fərid Azər oğlu Rüstəmli
Bələdiyyə fəaliyyətinin formalaşması

64
Elvin Elçin oğlu Mirzəyev
Pul-kredit siyаsətinin inkişаfındа bаnklаrın rоlu və kreditləşdirmənin iqtisаdi mаhiyyəti

və elektrоn bаnkçılığın inkişаfı
72
Nurbəy Vahid Fərzəliyev
İbtidai və antik dövrlər dini abidələrinin bədii tərtibatı

77
Khavar Ali Babayeva
History, types and role of insurance in the economy

82
Ülkər Aydın qızı Möhnətova
Sığorta şirkətlərinin kapitalının formalaşma mənbələri və qiymətləndirmə xüsusiyyətləri

87
Leyla Qabil qızı Məmişova
Qlobal dünya iqtisadiyyatında kiçik sahibkarlığın sosial və iqtisadi əhəmiyyəti

92
İlqar Bayraməli oğlu Əsgərli 
Kommersiya banklarının idarəetmə və təşkilati strukturu

97
Aytən Şirvan qızı Mirəliyeva
Bölgənin inkişafı üçün Qarabağın investisiya və innovativ potensialının həyata keçirilməsi istiqamətləri

103
Aidə Rəşid Namazova 
Koronavirus pandemiyasının (COVID-19) kiçik biznesə və onun sosial-iqtisadi nəticələrinə təsiri

110
Turqut Mayis oğlu Hacızadə
Heyvandarlıq təsərrüfatlarında mühasibat uçotunun nəzəri və praktiki əsasları

117
Fərid Müşfiq oğlu Qafurlu
Qarabağda sənaye müəssisələrinin innovativ fəaliyyəti

122
Ləman Vaqif qızı Dibirova
Dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları və onların fəalliyyət  istiqamətlərinin nəzəri və metodoloji əsasları

127
Çinarə Rəhim qızı Nərimanova, Natiqə Rəhim qızı Süleymanlı
Kimya terminlərinin məişət üslubunda əksi

132
Murad Mahammadali Aghayarov 
The relevance of Non-Aligned Movement and the role on the security policy of Azerbaijan

139
Pünhan Nizami oğlu Quliyev
Qarabağ iqtisadi rayonunda turizmin yaradılmasının qarşılaşa biləcəyi potensial problemlər və onların həlli

145
Tamara Valeh qızı Süleymanova
Bank fəaliyyətinin effektivlik göstəriciləri

151
Aydın Muraz Musayev
The impact of financial centers on the development of global financial makets

158
Toghrul Sahib Hummatli
Ecotourism and medical tourism perspectives in the east Zangezur region

165
Javidan Natig Badalov
Effects of the COVID-19 pandemic on the tourism industry

170
Sinan Diyar Cəfərzadə
Qarabağ iqtisadi rayonunun davamlı inkişafının təmin edilməsinin prioritetləri

177
Aynur Humay qızı Bayramlı
İngilis dilində omonimlərin struktur semantik xüsusiyyətləri

185

TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Yasin Qaibqulu oğlu Gözəlov, Mübariz İslam oğlu Əliyev,
Mahirə Qəzənfər qızı Qurbanova, Leyla Arif qızı Ələkbərova
Yerli   qaramalın və yerli X simmental mələzlərinin məhsuldarlıq göstəricilərinin müqayisəli öyrənilməsi

191

Baxış: 1 710
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az