Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Aktolkyn Kulsariyeva
Figurative language of traditional Kazakh choreography: animalistic code
8
Telli İbrahimova, İradə Zamanova
Orta məktəblərdə distant təhsilin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi yollarının təhlili
 
13
Validə Vəliyeva, İradə Əliyeva
İnsanlararası münasibətlərdə söz dinləmənin önəmi
19
Rövşən Ramizoğlu
Hüquqi tərcümənin nəzəri və praktik aspektləri
25
Mələkxanım Rəhimova
Heydər Əliyev ölkədə sosial siyasətin yaradıcısı kimi
32
Aygün Əlizadə
İnsan davranışına təsir edən faktorların psixoloji təhlili
37
İlahə Əliyeva
Ərzaq məhsullarının bazar dinamikası
42
Aynur Məmmədova
Kənd təsərrüfatında innovasiya yönümlü investisiya qoyuluşlarının maliyyə mənbələri
48
Səbinə Abbasova
Təhsil subyektlərinin inklüziv təhsilin tətbiqinə təşviq olunmasındakı rolu
54
Zeynəb Rüstəmova
Müasir alman dilinə daxil olan yeni və xarici jarqonlar (sleqanlar) və onların dilə təsiri
59
Ülviyyə Quliyeva
Tədris prosesində texnologiyanın inteqrasiyası və ona verilən tələblər
65
Nəzakət Qəhrəmanzadə
Pedaqogikanın predmeti, funksiyaları, məqsədi, vəzifələri, mənbələri və metodologiyası
70
Nurəngiz Tağıyeva
Stressin psixoloji sağlamlığa təsiri və onunla mübarizə tədbirləri
75
Nərgiz Həsənova
Tənqidi pedaqogikanın əsas keyfiyyət göstəricisi
80
Fidan Zeynalova, Zenfira İskəndərova
Radioaktiv tullantılar və onların ətraf mühitə təsiri
88
Gülnarə Qəniyeva
Termin və professionalizmlərin işlədilməsi
94
Arəstə Xudiyeva
Azərbaycan dastanlarında antroponimlərin mövzu dairəsi və folklor semantikası
100
TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Şəhla Əliyeva, Fatma Hüseynova
Parazitar xəstəliklərin erkən diaqnostikası
107
Yeganə Mahmudova
Araz çayının sahilyanı ərazilərində su quşlarının trematodoz törədicilərinin epizootoloji və epidemioloji qiymətləndirilməsi
113

Baxış: 1 179
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az