Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/95/80-87

Nərgiz Həsənova

Bərdə şəhər Ələddin Dadaşov adına Xanağal kənd tam orta məktəbi

nergizhesenova1975@gmail.com


TƏNQİDİ PEDAQOGİKANIN ƏSAS KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİSİ


Xülasə

İndiki dövrdə təhsilin ən vacib məqsədlərindən biri təhsilalanların tənqidi düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək və bununla yanaşı cəmiyyət üçün hərtərəfli, düşüncəli gənclər yetişdirməkdir. Tənqidi pedaqogikanın mühüm öyrənmə strategiyası təhsilalanların analiz, qiymətləndirmə və konfiqurasiya bacarıqlarını möhkəmləndirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Biz bilirik ki, müəllimlər bu gün sinifdə bütün təhsilalanları ciddi şəkildə sınaqlara hazırlayırlar. Belə qərara gəlmək olar ki, təhsil bilik qazanmaqdan çox, sınaqlardan keçməkdir. Bu məqalənin əsas məqsədi tənqidi pedaqogika anlayışını, sinifdə tənqidi strategiyaların vacibliyini və bu təhsil üsullarının şagirdin bilik öyrənməsinə necə müsbət təsir göstərməsini öyrənməkdir. Sonda məqalə bunu göstərir ki, müəllimlər təhsilalanları tənqidi düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək, ədalətli bir cəmiyyət yaratmağa kömək etmək üçün sinifdə tənqidi pedaqogikadan istifadə etməlidirlər. 

Açar sözlər: təhsil, tənqidi təfəkkür, təhsilalanlar, pedaqoji fikir, tənqidi strategiya 


Nargiz Hasanova

Xanaghal village secondary school named Aladdin Dadashov of Barda city

nergizhesenova1975@gmail.com


The main quality indicator of critical pedagogy


Abstract

One of the most important goals of education in today's era is to develop the critical thinking skills of the students and at the same time to train well-rounded, thoughtful young people for the society. An important learning strategy of critical pedagogy is designed to strengthen learners' analysis, evaluation, and configuration skills. We know that today's teachers seriously prepare all students for tests in the classroom. It can be concluded that education is more about passing tests than gaining knowledge. The main purpose of this article is to study the concept of critical pedagogy, the importance of critical strategies in the classroom, and how these educational methods can positively affect student learning. Finally, the article suggests that teachers should use critical pedagogy in the classroom to help students develop critical thinking skills and create a just society.

Keywords: education, critical thinking, learners, pedagogical idea, critical strategy


MƏQALƏNİ YÜKLƏ [468,27 Kb] (yüklənib: 17)


Baxış: 174
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az