Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/95/88-93

Fidan Zeynalova

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

magistrant

fidanzeynalova728@gmail.com 

Zenfira İskəndərova

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi 

Radiasiya Problemləri İnstitutu

zenfira_iskenderova@mail.ru


RADİOAKTİV TULLANTILAR VƏ ONLARIN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİ


Xülasə

Xülasədə dünyada milyon tonlarla mövcud olan radioaktiv tullantılar və onların ətraf mühitə təsirinin nəticələri müzakirə olunmuşdur. Artıq 50 ildən çoxdur ki, radioaktiv tullantıların utilizasiyası mütəxəssislərin və bütün cəmiyyətin diqqət mərkəzindədir. İşin məqsədi radioaktiv tullantılar ilə davranışın bir sıra beynəlxalq səviyyədə müvafiq razılaşdırılmış prinsiplərlə müəyyən edilməsidir. Radioaktiv tullantılar ilə davranışın etibarlı olması üçün xüsusi fəaliyyət tələb olunur və tədbirlər görülür, əks halda mənfi nəticələr indi və gələcəkdə insanın sağlamlığında ciddi problemlər yarada bilər. 

Açar sözlər: radioaktiv tullantılar, ionlaşdırıcı şüalanma mənbələri, təbii mənbələr, süni mənbələr, atom stansiyaları, günəş şüaları, kosmik şüalanmalar 


Fidan Zeynalova

Azerbaycan State Oil and Industry University

master student

fidanzeynalova728@gmail.com

Zenfira Iskandarova

Institute of Radiation Problems of the 

Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan
 PhD in chemistry

zenfira_iskenderova@mail.ru


Radioactive waste and their environmental impact


Abstract

In summary, millions of tons of radioactive waste in the world and the consequences of their impact on the environment were discussed. For more than 50 years, the disposal of radioactive waste has been the focus of attention of experts and the whole society. The purpose of the work is to determine the behavior of radioactive waste according to a number of internationally agreed principles. Special actions and measures are required to ensure safe handling of radioactive waste, otherwise negative consequences may cause serious problems to human health now and in the future.

Keywords: radioactive waste, sources of ionizing radiation, natural sources, artificial sources, atom stations, solar radiation, cosmic radiationMƏQALƏNİ YÜKLƏ [558,34 Kb] (yüklənib: 28)


Baxış: 152
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az