Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Hacı Yunus Taş, İnşallah Əfqan oğlu Musayev
Endüstri 4.0 sürecinde z kuşağının çalışma hayatındakı yeri

7
İlhamə Saleh qızı Rüstəmova 
C.Q.Bayronun “Çayld Haroldun ziyarətləri” poemasının yeni tip romantik qəhrəmanı

16
Elnarə Adil qızı Məmmədova
M.Kaşğarinin “Divanü luğat-it türk” əsərində feillər

22
Зейнаб Шахвалад гызы Рустамова 
К вопросу о временных формах глагола в немецком языке

28
Arzu Ağanəhmət qızı Mirzəyeva
Nidalarla ifadə olunan idiomlarin yaranma yolları

33
Sevinc Şöhrəddin qızı Qarayeva
Aqrar sahənin investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri

37
Nərmin Nizami qızı Cəfərova
AKP iqtidarı dövründə Türkiyə-İraq siyasi münasibətlərinə dair

43
Arzu Ağanəhmət qızı Mirzəyeva
Qoşmalarla ifadə olunan feili idiomlar

48
Kifayət Qurban qızı Mənsimova
Tərbiyə prosesində müəllim şəxsiyyətinin rolu

53
Amalya Arif qızı Rzayeva
Aqrar sahədə innovasiya yönümlü investisiyalarin nəzəri
aspektləri və onların maliyyələşdirmə mənbələri

58
Jalə İlham qızı Əzizova
Biznes strategiyasında innovasiyaların idarə edilməsi

64
Aysel Şakir qızı Süleymanova
Aqrar sahədə innovasiya yönümlü investisiyaların maliyləşdirmə mənbələri

70
Alagöz Nazim qızı Əlixanova 
Dizaynda layihələndirmə üsullarının və konsepsiyalarının hazırlanması

76
Sərxan Ənnağı oğlu Qafarov
İqtisadi artım və inkişafda sahibkarlığın rolu və əhəmiyyəti

81
Kənan Sadiq oğlu Orucov
Turizmin infrastrukturu və əsas funksiyaları

86
Sərxan Ənnağı oğlu Qafarov
Sahibkarlıq və innovasiya arasında əlaqə

91
Xəyal Sahib oğlu Abbaszadə
Beynəlxalq hüquqda insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması məsələsi

97
Sabina Rasim Isgandarova
Managing the coordination and organization of business activities

103

Baxış: 2 215
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az