Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

DİLÇİLİK     LINGUISTICS     ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Mahirə Nağı qızı Hüseynova
Ümumtürk dillərində yemək adlarının tarixi-etimoloji təhlili
4-10
Zərifə Bayram qızı Məmmədova, Zərifə İsmayıl qızı Avilova
Müasir Azərbaycan dilində informatika terminlərinin yaranma mənbələri
11-14
Məfkurə Salam qızı Hüseynova
Nitqin əsas keyfiyyətləri və onların dildə təzahürü
15-18
Vəliyeva Çimnaz Həsən qızı
Beynəlmiləl sözlər Azərbaycan dilindəki fransız mənşəli sözlərin nümunəsində
19-21

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ    LITERARY STUDIES    ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Есбалаева Роза Жумабайкызы
Қазақ әдебиетıндегı жыршылық дәстүр және италмас ақынның әдеби мұрасы
22-26
Sevinc Ağadin qızı Bağırova
Rus ədəbiyyatında şərq və islam mövzusunun ədəbi və tarixi qaynaqları
27-30
Əli Umud oğlu Əliyev
«Ölülər"in dirilərə nəsihəti və Allaha şikayəti (Mən ölü, siz diri…)
31-34

TARİX     HISTORY     ИСТОРИЯ
Qəzənfər Şirin oğlu Kazımov
Katolikos Bakur və çar arvadı Sparama haqqında mülahizələr
35-39
Ələmdar Əli oğlu Şahverdiyev
Azərbaycan neftinin zəngin tarixi
40-51
Rəşad Fikrət oğlu Seyidov
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətində Ermənistan məsələsi
52-54
Solmaz Azay qızı Sadıqova
İrəvan xanlığına dair ilkin mənbələrin sahə mütəxəssislərinin informasiya təminatında yeri
55-58

SOSİOLOGİYA     SOSIOLOGY     СОЦИОЛОГИЯ
Меджид Мамед оглу Мамедов
Социальные нормы: сущность и функции
59-62
Sultan Qurban oğlu Niftəliyev
Milli iqtisadiyyat perspektivi çərçivəsində biznes mühiti inkişafinın müqayisəli təhlili
63-68
Rakim Zülal oğlu Haqverdiyev
Qeyri-neft sektorunun effektiv tənzimlənməsi dövlət idarəçiliyinin prioritet istiqaməti kimi
69-73

Bahar Əşrəf qızı Kərimova, İradə Xəlil qızı Zamanova
Məktəbəqədər uşaqlarda nitq inkişafı pedaqoji problem kimi

74-76
Günel Ədalət qızı Allahverdiyeva
Görmə qüsurlu uşaqlar və onların təsnifatı

77-79
Эллада Муса гызы Кулиева
К вопросу профессиональной компетентности педагога общеобразовательной школы

80-82

Егана Исраил гызы Мамедова
Развитие  культуры речи и речевой деятельности студентов-иностранцев на уроках русского языка

83-86

SƏNƏTŞÜNASLIQ    ART CRITICISM    ИСКУСТВОВЕДЕНИЕ
Aytac Afar qızı Abbaszadə
Heykəltəraş Akif Əsgərov yaradıcılığında qadın obrazları 
87-89

Baxış: 1 909
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az