Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Rafail Əhmədli, Lalə Əhmədova
Mirzə Kazımbəyin dilçilik haqqında düşüncələri və fəaliyyəti
8
Lalə Allahverdiyeva
Magistratura səviyyəsində gələcək pedaqoqlarda təşkilati-inzibatçılıq sahəsi üzrə formalaşması zəruri olan kompetensiyalar
14
Abdussamed Yeshildagh
Drama method application in language education: example of arabic pronouns
21
Seyfəddin Səməndərov, Natavan Vahidova
Heydər Əliyev müasir Azərbaycan Respublikasının qurucusu və böyük memarı
27
Aynurə Qurbanova
Dil materialının eksperimental-fonetik təhlili
34
Elzanə Musayeva
Reklam mətnlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri haqqında
40
Salbina Hatamli
Understanding assessment and feedback in higher education
45
Fəridə Dadaşzadə
Azərbaycan Respublikasının mülki prosessual qanunvericiliyində proses iştirakçılarının hüquq və vəzifələri
49
Babək Məmmədzadə
Əmək kollektivində motivasiyaya mənfi təsir edən amillər
54
Shabnam Mahmudlu
Basic concepts of taxation
58
Khanim Rahimova
Bretton Wood accords and fomation of IMF and WB
65
Aydan Naghiyeva
Why should TNCS have human rights obligations? The events in BHOPAl and RANA PLAZA – characteristics of human rights violations involving TNCS
70
Ali Mahabbatli
Analysis of methods and legal bases used by internet intermediaries for copyright protection
75
Osman Suleymanli
Basic terms for conclusion and entry into force of contracts
81
Elman Abdullayev
Müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət müəyyən edən normaların xüsusiyyətləri
88
Elnur Abasov
Zeytun yağında keyfiyyət
95
Aziza Abdullayeva
Merger control in European Union
101
Gülarə Əliyeva
Sosial şəbəkələrin istehlakçı davranışına təsiri istiqamətləri
106
Gunel Najafzade
Importance of alternative dispute resolution mechanisms in international intellectual property disputes
112
Bahar Mehdiyeva
Hakimiyyət bölgüsü prinsipi
117
Nəsrin Bağırlı
Daşınmaz əşyanın ipotekaya qoyulması ilə bağlı sistemlərin müqayisəli təhlili
122
Shola Nuri
Current problems in the protection of human rights in the context of corporate social responsibility
129
Aysu Nəbizadə
Mirasın qəbulu zamanı yaranan problemlərin və mübahisələrin təhlili
135
Hüseyn Paşazadə 
Əlavə dəyər vergisinin Azərbaycan Respublikasında tətbiqi tarixi və bu sahədə aparılmış islahatlara dair
141
Kanan Adilkhanov
Intellectual property provisions in international investment agreements
146
Leyla Mammadova
Obligations of international courts to implement equality in criminal law
151
Nurlan Abbasov, Gülnarə İsmayılova
İT innovasiyalarının logistika və təchizat zəncirinin idarə edilməsinin effektivliyinə təsirinin tədqiqi
157
Xəzər Musayev
Xarici ticarət əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsi: problemlər və həll yolları
163
Zahra Avdiyeva
National legal mechanisms in combating domestic violence against the women and their efficiency
170
Suzana Allahverdiyeva
Kərə yağının çeşid və keyfiyyətinin formalaşdırılması
175
Təmkin Heydərov
Yaşıl təchizat zəncirinin idarə olunması
184
Fəridə Dadaşzadə
Azərbaycan Respublikasının mülki prosessual qanunvericiliyində proses iştirakçılarının hüquqi vəziyyəti
189
Shabnam Mahmudlu
Elimination of double taxation
194
Ali Mahabbatli
Analysis of liability of internet intermediaries for copyright infringement and penalty procedure
200
Latifa Masimova
The role of agricultural sector in the development of the Netherlands
206
Nigar Məmmədova
Azərbaycan hüquq sistemində məhkəmə aktlarının təsnifatında əsas meyarlar
212
Aytan Gasimova
Right to life and right to health as components of right to peace
218
Sabina Ahmadzade
The relаtiоnship between аrbitrаl tribunаls аnd nаtiоnаl cоurts
224
Əntiqə Şükürova
Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizənin aktual problemləri
230
Mahammad Safarli
Analysis of the implementation of obligations with cryptocurrency from the perspective of Azerbaijani law
236
Emin Əhmədov
Bərpa olunan enerji profili və 2023 hədəfləri: Türkiyə timsalında
241
Qəhrəman Rüstəmov
Kolin Kaepernick nümunəsində idmanda irqi ayri-seçkiliyə qarşı hüquqi mübarizənin analizi
246
Mirjavid Miriyev
Identification of general normative requirements for the safety of food products in the legislation of the Azerbaijan Republic
253
Babək Məmmədzadə
Motivasiya üsullarının əmək kollektivinin idarəedilməsində tətbiqi
259
Təmkin Heydərov, İslah Quliyev
Bankların təсhizat zəncirində rolu
264
Məlahət Əsədova
Marketinq əsasları və strategiyalar
269
Nicat Həsənov
Əmlak hüququ kimi uzufruktla bağli qanunvericilik normalarinin təhlili və mövcud problemlər
274
TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Yeganə Mahmudova
Azərbaycan Respublikasının Araz çayı boyu ərazilərində su-bataqlıq quşlarının trematod faunasının təhlili
280
Ulviyya Sirajli, Mahbuba Azizova, Farida Gurbanova, Gubakhanim Hajizade, Gulnar Babayeva
Toxicosis of pregnant
289
Adilə Vəliyeva, Eldar Qarayev, Nuranə Mollayeva, Ramiz Axundov, Rəna Cəfərova, Günay Alıyeva
Datura innoxia bitkisinin kimyəvi tərkibinin, antimikrob və antioksidant fəallığının, toksik təsirinin tədqiqi
294
Şəhla Əsgərova, Fəridə Qurbanova, Qubaxanım Hacızadə, Şəhla Yusubova
Hamiləlikdə dərmanların farmakokinetikası
300
Aytən Ağamalıyeva, Lalə Ağabəyli, Hicran Əsgərova, Zərqələm Ömərova, Fatma İsmayılova
Nazik bağırsaq divertikulyozunun radiodiaqnostikası
305
Farida Gurbanova, Ulviyya Sirajli , Mahbuba Azizova, Gunay Mammadli, Gubakhanim Hajizade
Insulin resistance in polycystic ovary syndrome
310
Fəridə Qurbanova, Rumiyə Abbasova, Gülnarə Əliyeva, Qubaxanım Hacızadə
Hamilə qadının stomatoloji idarə edilməsi
315
Zarkhanim Aghayeva
Rapid diagnostics for human rhinovirus C
320
Dünya Abasova, Leyla Əmirova, Sevda Kazımova, Mətanət Qədimli, Günay Qurbanova
Pseudomonas aeruginosa peyvəndlərinin hazırlanmasının immunoloji aspektləri
329
Billurə Yusifova
Tütünçəkmə, yoxsa sağlamlıq?
340
Aytac Rəşidova
Dəniz suyunda fitoplanktonda “xlorofil a” təyini
345
DƏQİQ ELMLƏR     EXACT SCIENCES
Faiq Paşayev, Arzuman Həsənov, İlahə Qasımova
Silisium Dioksid (SİO2)10 nanohissəciyinin SAO bazisində xassələri
351
TEXNİKA ELMLƏRİ     TECHNICAL SCIENCES
Sərxan Məmmədəliyev
Ölkədə bioenerji üçün xammal ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi
357
Afaq Həsənova, Nazilə Rəhimova
Big Data − tətbiq sahələri və texnologiyaları
363
Sərxan Məmmədəliyev
Sənaye müəssisələrində logistik fəaliyyətin idarə edilməsi
369

Baxış: 1 822
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az