Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

FİLOLOGİYA     PHILOLOGY     ФИЛОЛОГИЯ
Баҳром Abduraximovich Абдуҳалимов
Ўзбек-озарбайжон адабий алоқалари

4
Gulnoz Sattorova
Adabıy do‘stlık obıdası
 
9
Lalə Vidadi qızı Muxtarova
Zərf+feil birləşmələrinin cümlə ilə ekvivalentliyi

12
Rauf Rafiq oğlu İbrahimov
Mürəkkəb zərflərin struktur-semantik xüsusiyyətləri

16
Çinarə Sərdar qızı Əlibabayeva
Molla Pənah Vaqif  və Aşıq Ələsgər yaradıcılığında bədii təsvir  vasitələri: epitet və təşbeh

21
Bahar Faiq qızı Kərimova
Nitq situasiyalarında bağlayıcıların funksionallığı

25


Aysu Mahir qızı Baxşəliyeva
“Dil kimliyi” ideyasının aparıcı fəlsəfi konsepsiyalarla korrelyasiyasına dair (klassik alman fəlsəfəsindən strukturalizmə qədər)
 
33
Günay Qoşqar qızı Xudumova
Müasir Azərbaycan poeziyasında ağac obrazı

38
Vüsalə Rafiq qızı Qasımova
Azərbaycan dilçiliyində söz yaradıcılığı

42

HÜQUQ  ELMLƏRİ     THE LAW SCİENCES     ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Ayşe Yaşar Ümütlü
Kanunlaştırma faaliyetlerine siyasi ve felsefi etkiler: mecelle örnekliğ

46
Abbas Mammad Garayev
Principles, functions and methods of work of a specialist criminalist

57
Nigar Fazil Mammadova
Environmental lawmaking

62
Xalıq Yusif oğlu Dadaşzadə
Ədalətli məhkəmə araşdırması-hüququ və bu çərçivədə distant dindirmə üsulunun qiymətləndirilməsi

65
Ali Azer Alakbarli
Acceptance by silence

69
Эльвира Рауф Гызы Юсифова
Полномочия конституционного суда азербайджанской республики

73
Nigar Elvaris Aliyeva
Application process for authorized economic operator in the european union

79
Narmin Rustam Gurbanova
Prerequisites for the jurisdiction of the international criminal court

83
Mətləb Sahib Məmmədzadə
Kredit münasibətləri ilə bağlı iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin cinayət məsuliyyəti

87
Sabuna Firaddin Mammadzada
Breach of contract as one of the grounds for termination of the contract of carriage of goods by sea

91
Aytac Cahangirova
Challenges in protection of user-generated content

95

FƏLSƏFƏ VƏ SOSİOLOGİYA   PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY   ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
Rauf Qabil oğlu Əlişzadə
Dəmir yolu sərnişini turistlərin komfortu və onlara göstərilməsi mümkün olan ekstra xidmətlər

99

SİYASİ ELMLƏR   POLITICAL SCIENCES   ПОЛИТОЛОГИЯ
Kamil Səyavuş oğlu Dəmirli
Azərbaycan Respublikasının monetar siyasəti

103
Şahin Azər oğlu Zeynalov
Milli mənəvi dəyərlər və kiber təhlükə

107
Mirzəbala Təbrik oğlu Poladov
İnsan resurslarının idarə olunmasında personal tapma, seçmə və yerləşdirilməsi ilə bağlı problemlər

111
Rövlan Abid oğlu Seyidov
Turizm sənayesinin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

114
Samirə İlham qızı Ziyadzadə
Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin inkişaf istiqamətləri

117
Kamil Səyavuş oğlu Dəmirli
Müasir şəraitdə Azərbaycanın valyuta siyasətinin təkmilləşdirilməsi vəzifələri və istiqamətləri

122
Nərmin Akif qızı Salamlı
Neftlə çirklənmiş ərazilərin bərpa edilməsi üsulları

126

PSİXOLOGİYA     PSYCHOLOGY      ПСИХОЛОГИЯ
Xədicə Eyvaz qızı Həbibullayeva
Yeniyetmələrdə internet asılılığı ilə aqressiv davranışlar arasında əlaqənin təhlili

130

PEDAQOGİKA     PEDAQOGY     ПЕДАГОГИКА
Mətanət Bahadur qızı Mehdiyeva
Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı qarşıya çıxan bəzi problemlər

137
Afaq Gülağa qızı Salamzadə
Afoniya, onun etiologiyası və simptomokompleksi

141
Zəhra Etibar qızı Babayeva
Psixi inkişafında ləngimə olan uşaqlarda idraki proseslərin xüsusiyyətləri

144
Tamilə Əhməd qızı Savdumova 
İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementləri

148

SƏNƏTŞÜNASIQ  VƏ  MEMARLIQ   ART CRITICISM  AND ARCHITECTURE
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ  И  АРХИТЕКТУРА
Səfiyyə Aqil qızı Gülmalıyeva
Numizmatik əşyaların ekspozisiya həlli

153
Şəms Abdulla qızı İmanzadə
Xınalıq tarixi-etnoqrafiya muzeyinin yaranmasının tarixi səbəbləri

157
Fidan Nazim qızı Məmmədova
XX əsrın 60-70-ci illərində Azərbaycan təsviri sənətində rəngkarlıq nümunələrinə
xas olan qadın obrazlarının bədii xüsusiyyətləri

161
Vəfa Nizami qızı Həsənova
Azərbaycanın mədəni irsində çiy kərpicdən hörülmüş dairəvi və düzbucaqlı tikililərin yeri

165
Arzu Fazil qızı Haşımova 
Müasir rəssamların yaradıcılığında Bakı təsvirləri

169

Baxış: 2 340
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az