Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/126-131

Flora Tağıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb üzrə fəlsəfə doktoru 

flora-tagiyeva@mail.ru

Cavanşir Rəhimov

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb üzrə fəlsəfə doktoru 

javanshir.rahimov@mail.ru

Şahin Süleymanov

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb xidməti polkovniki 

department_medical_prophylaxis@amu.edu.az

Dəstə Qasımova 

Azərbaycan Tibb Universiteti

qasimovadasta@gmail.com

Pəri İsaqova 

Azərbaycan Tibb Universiteti

isagovap@mail.ru


TRAVMATİZM – QEYRİ-İNFEKSİON XƏSTƏLİK KİMİ


Xülasə

Travmatizm ciddi tibbi-sosial problem təşkil edir. Bioloji və sosial amillərdən asılı olan travmatizmin populyasiyada geniş yayılmış patologiya kimi öyrənilməsini epidemioloji diaqnostika metodlarından istifadə etməklə aparılması məqsədəuyğundur. Bu zaman epidemioloji diaqnosti­kanın predmeti travmatizmə məruz qalan bütün əhali qrupu, yəni bütün əhali sayılır.

Əhalinin xəstələnməsinin və ölümünün çoxsaylı səbəbləri arasında travmalar patologiyanın bir növü kimi son dərəcə aktual əhəmiyyət kəsb etmişdir. Belə ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin əhalisi arasında birincili əlilliyin və ölümün bütün səbəbləri arasında travmalar üçüncü yer (şiş və ürək-damar xəstəliklərindən sonra), əmək qabiliyyətli yaşda olan şəxslərdə isə ölümün səbəbləri arasında birinci yerdə dayanır. Travmalar gənc yaşlı şəxslərin (uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər) patologiyasında üstünük təşkil edir. Travmatizmin ən yüksək səviyyəsi kişilərdə 20-49 yaşda, qadınlarda isə 30-59 yaşda qeydə alınır, bu zaman bütün yaş qruplarında bu göstərici kişilərdə xeyli yüksəkdir. Kişi əhalisi arasında 15-30 yaşda travmalar xəstələnmənin, əlilliyin və ölümün başlıca səbəbidir.

Açar sözlər: travmatizm, istehsalat, məişət, küçə, məktəb, idman travmaları


Flora Taghiyeva

Azerbaijan Medical University

Doctor of Philosophy in Medicine

flora-tagiyeva@mail.ru

Javanshir Rahimov

Azerbaijan Medical University

Doctor of Philosophy in Medicine

javanshir.rahimov@mail.ru

Shahin Suleymanov

Azerbaijan Medical University

Medical Service Colonel

department_medical_prophylaxis@amu.edu.az


Dasta Gasimova 

 Azerbaijan Medical University

qasimovadasta@gmail.com

Peri Isagova 

Azerbaijan Medical University

isagovap@mail.ru


Traumatism as a non-infectious disease


Abstract

Traumatism is a serious medical and social problem. It is appropriate to study traumatism, which depends on biological and social factors, as a widespread pathology in the population, using epidemiological diagnostic methods. At this time, the subject of epidemiological diagnostics is considered to be the entire population group exposed to trauma, that is, the entire population.

Among the numerous causes of illness and death of the population, traumas have become extremely important as a type of pathology. so that among the population of the developed countries of the world, among all the causes of primary disability and death, traumas take the third place (after tumors and cardiovascular diseases), and among people of working age, traumas take the first place among the causes of death. They predominate in the pathology of young adults (children, adolescents, young people). The highest level of traumatism is recorded in men aged 20-49 years, in women 30-59 years, while this indicator is much higher in men in all age groups. Among the male population, traumas at the age of 15-30 are the main cause of morbidity, disability and death.

Keywords: traumatism, industrial, domestic, street, school, sports traumas

   
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [486,28 Kb] (yüklənib: 21)

Baxış: 44
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az