Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/114-119

Nilufər Yusifova

Bakı Mühəndislik Universiteti

magistrant

nilufar.yusifova@gmail.com


LOGİSTİK STRATEGİYALARIN İŞLƏNMƏSİN NƏZƏRİ ƏSASLARI, KONSEPSİYALARI VƏ VƏZİFƏLƏRİ


Xülasə

Logistika maddi texniki ehtiyatların axını və saxlanmasının səmərəliliyini planlaşdırma, həyata keçirmə və izləmə prosesidir. Bir məhsulun nəqliyyat, saxlama, gömrük rəsmiləşdirilməsi, qablaşdırma, paylama kimi ilk istehlakçıdan son istehlakçıya qədər olan bütün proseslərə aiddir. 

Logistikanın ümumi məqsədi yüksək keyfiyyətli məhsul göndərmələrini təmin edən material, informasiya, maliyyə, kadr və s. axınların funksional menecmentinin səmərəli, interaktiv sistemini yaratmaqdır.

Açar sözlər: logistika, strategiya, tədarük zənciri, mikrologistik konsepsiya, logistik idarəetmə


Nilufar Yusifova

Baku Engineering University

master student

nilufar.yusifova@gmail.com


Theoretical foundations, concepts and tasks of logistics strategy development


Abstract

Logistics is the nprocess of planning, implementing and monitoring the effıciency of the flow and storage of material and technical resources of a product from the fırst consumer to the fınal consumer, such as transportation, storage, customs clearance, packaging, distribution.

The general purpose of logistics is to provide material, information, finance, personnel, etc., which ensure high-quality product shipments. Is to create an effıcient, interactive system of functional flow management.

Keywords: logistics, strategy, supply chain, micrologistics concept, logistics management

   
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [502,49 Kb] (yüklənib: 18)

Baxış: 31
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az