Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/83-89

Gunel Nabizade 

Baku State University

master student 

nebizade.gunel2000@gmail.com


NAVIGATING ENERGY DISPUTESINSIGHTS INTO THE ENERGY CHARTER TREATY AND ALTERNATIVE RESOLUTION METHODS


Abstract

This article first takes a closer look at the historical and economic processes that underpinned the Energy Charter Treaty. After a brief examination of the Energy Charter Treaty, dispute resolution methods of the Treaty are studied, and especially the resolution of investment-related disputes is explored. One of the inevitable phenomena of the interaction of trade forces is disputes, which is analyzed in the study. The global energy industry is no exception. The global energy industry is arguably the most controversial industry in international business. Therefore, since the results can be very negative, there is a need for mechanisms to eliminate errors. It is established and substantiated that the law addresses these issues through energy dispute resolution mechanisms and codifications incorporated into various international and municipal energy treaties and laws. An important reason for the emergence of alternative dispute resolution methods and this system is that the court service provided by the state through courts is a time-consuming and economically profitable method. In other words, the desire of the parties to resolve disputes quickly and on their own initiative has led to the emergence of alternative dispute resolution methods. All over the world, even in the least developed countries, the burden imposed by legal systems and commercial transactions, and the difficulties faced by courts in managing this burden, result in the need for a faster and more satisfactory method of arbitration for parties to legal and commercial disputes. Based on the study, it is suggested that the energy charter agreements and other international energy agreements should be strengthened with dispute resolution mechanisms. These mechanisms can increase confidence in the industry and ensure the continuity of trade by providing a quick, effective and fair solution to the parties. Therefore, the establishment of alternative dispute resolution methods specifically designed and adapted for the parties in the energy sector can be recommended. This can provide a more effective and cost-effective way to resolve disputes that parties in the industry may face.

Keywords: Energy Charter Treaty, arbitration, investment, public service concession agreement, energy industry


Günel Nəbizadə

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

nebizade.gunel2000@gmail.com


Enerji mübahisələrinin naviqasiyası: enerji xartiyası müqaviləsinə və 

alternativ həll metodlarına münasibətlər


Xülasə

Məqalədə, ilk növbədə, Enerji Xartiyası Müqaviləsinin əsasını təşkil edən tarixi və iqtisadi proseslərə daha yaxından nəzər salınır. Enerji Xartiyası Müqaviləsi qısaca araşdırıldıqdan sonra müqavilənin mübahisələrin həlli üsulları öyrənilmiş və xüsusilə investisiya ilə bağlı mübahisələrin həlli tədqiq olunur. Ticarət qüvvələrinin qarşılıqlı təsirinin qaçılmaz hadisələrindən biri mübahisələrdir ki, onlar da tədqiqatda təhlil edilir. Qlobal enerji sənayesi də istisna deyil. Qlobal enerji sənayesi, şübhəsiz ki, beynəlxalq biznesdə ən mübahisəli sənaye kimi qeyd edilir. Buna görə də nəticələr çox mənfi ola biləcəyi təqdirdə səhvləri aradan qaldırmaq üçün mexanizmlərə ehtiyac yaranır. Qanunun bu məsələləri enerji mübahisələrinin həlli mexanizmləri ilə müxtəlif beynəlxalq, bələdiyyə enerji müqavilələri və qanunlarına daxil edilmiş kodifikasiyalarla həll etdiyi müəyyən edilir və əsaslandırılır. Mübahisələrin alternativ həlli üsullarının və bu sistemin yaranmasının mühüm səbəbi dövlətin məhkəmələr vasitəsilə göstərdiyi məhkəmə xidmətinin vaxt aparan və iqtisadi cəhətdən sərfəli üsul olmasıdır. Başqa sözlə, tərəflərin mübahisələri tez və öz təşəbbüsü ilə həll etmək istəyi mübahisələrin alternativ həlli üsullarının yaranmasına səbəb olmuşdur. Bütün dünyada, hətta ən zəif inkişaf etmiş ölkələrdə belə, hüquq sistemlərinin və kommersiya əməliyyatlarının tətbiq etdiyi yük və bu yükün idarə olunmasında məhkəmələrin yaşadığı çətinliklər hüquqi və kommersiya mübahisələrinin tərəfləri üçün daha sürətli və qənaətbəxş arbitraj metodunun zəruri olması nəticəsinə gəlinir. Tədqiqat əsasında təklif edilir ki, enerji xartiyası sazişlərinin və digər beynəlxalq enerji sazişlərinin mübahisələrin həlli mexanizmləri ilə gücləndirilməsinin vacibliyi irəli sürülsün. Bu mexanizmlər tərəflərə sürətli, effektiv və ədalətli həll yolu təqdim edərək sənayeyə olan inamı artıra və ticarətin davamlılığını təmin edə bilər. Buna görə də enerji sektorunda tərəflər üçün xüsusi olaraq hazırlanmış və uyğunlaşdırılmış alternativ mübahisələrin həlli üsullarının yaradılması tövsiyə oluna bilər. Bu, sənayedəki tərəflərin üzləşə biləcəyi mübahisələri həll etmək üçün daha effektiv və sərfəli üsul təmin edə bilər.

Açar sözlər: Enerji Xartiyası Müqaviləsi, arbitraj, investisiya, dövlət xidməti konsessiya müqaviləsi, enerji sənayesi

   
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [462,64 Kb] (yüklənib: 16)

Baxış: 38
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az