Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/58-62

Akif Hüseynov 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

magistrant

hussein.akif2000@gmail.com


BİZNES MÜHİTİ VƏ ONUN İDARƏ EDİLMƏSİ YOLLARI


Xülasə

Biznes istehsal, malların satışı və ya xidmətlərin göstərilməsi yolu ilə gəlir əldə etməyə yönəlmiş fəaliyyətdir. Biznesin əsas məqsədi müştərilərin ehtiyaclarını ödəmək və mənfəət əldə etməkdir ki, bu da effektiv resursların idarə edilməsi və strateji planlaşdırma tələb edir. Biznes fəaliyyətlərinə istehsal, ticarət, xidmətlər və informasiya texnologiyaları daxildir ki, bunların hər biri xüsusi idarəetmə yanaşmalarını tələb edir.

Strateji idarəetmə biznesin uzunmüddətli uğurunun təmin edilməsində əsas rol oynayır. Populyar strateji idarəetmə modellərinə SWOT təhlili, PEST analizi, Porterin beş güc analizi və BCG matrisi daxildir. Bu modellər şirkətlərə rəqabət üstünlüklərini və inkişaf üçün strateji istiqamətləri müəyyən etməyə kömək edir.

Strateji idarəetmənin daha ətraflı təhlili üçün şirkətə təsir edən daxili və xarici amilləri hərtərəfli qiymətləndirməyə imkan verən SWOT təhlili metodu seçilmişdir. SWOT təhlili güclü, zəif tərəflər, imkanlar və təhdidlərin müəyyən edilməsini əhatə edir. Təhlilin nəticələri şirkətə hədəflərə çatmaq, bazarda mövqeyini gücləndirmək və riskləri minimuma endirmək üçün effektiv strategiyalar hazırlamağa kömək edir.

Ümumiyyətlə, SWOT təhlilinə əsaslanan strateji idarəetmə şirkətə rəqabət üstünlükləri və davamlı inkişaf təmin edir. Bu üsul sizə xarici mühitdəki dəyişikliklərə uyğunlaşmağa, resurslardan səmərəli istifadə etməyə və məqsədlərinizə çatmağa imkan verir, uzunmüddətli biznes uğurunu təmin edir.

Açar sözlərbiznes mühiti, SWOT analiz, strateji idarəetmə, modellər, strateji planlaşdırma


Akif Huseynov 

Azerbaijan Architecture and Construction University

master student

hussein.akif2000@gmail.com


Business environment and its ways to manage 


Abstract

Business is an activity aimed at making a profit through production, sale of goods or provision of services. The main goal of a business is to satisfy customer needs and generate profits, which requires effective resource management and strategic planning. Business activities include manufacturing, trading, services and information technology, each of which requires specific management approaches.

Strategic management plays a key role in ensuring the long-term success of a business. Popular strategic management models include SWOT analysis, PEST analysis, Porter's five forces analysis and the BCG matrix. These models help companies determine their competitive advantages and strategic directions for development.

For a more detailed analysis of strategic management, the SWOT analysis method was chosen, which allows a comprehensive assessment of internal and external factors affecting the company. SWOT analysis involves identifying strengths, weaknesses, opportunities and threats. The results of the analysis help the company develop effective strategies to achieve goals, strengthen its position in the market and minimize risks.

In general, strategic management based on SWOT analysis provides a company with competitive advantages and sustainable development. This method allows you to adapt to changes in the external environment, use resources efficiently and achieve your goals, ensuring long-term business success.

Keywords: business environment, SWOT analysis, strategic management, models, strategic planning

   
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [490,73 Kb] (yüklənib: 18)

Baxış: 41
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az