Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/50-57

Səbinə Əlizadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

sabina.zadah@gmail.com


QƏRAR QƏBULETMƏ İNFORMASİYA SİSTEMİNİN MÜƏSSİSƏNİN RƏQABƏT ÜSTÜNLÜYÜ ÜÇÜN TƏTBİQ OLUNMASININ SƏMƏRƏLİLİYİNİN TƏDQİQİ. ÜSTÜNLÜK VƏ ÇATIŞMAZLIQLARIN TƏHLİLİ


Xülasə

Rəqabət üstünlüyü əldə etmək istəyən müəssisələr üçün qərar qəbuletmə informasiya sistemlərinin (QMİS) tətbiqinin səmərəliliyinin öyrənilməsi vacibdir. Bu tədqiqatın məqsədi müəssisələrdə qərar qəbuletmə prosesləri üçün DMIS tətbiqinin üstünlüklərini və mənfi cəhətlərini təhlil etməkdir. DMIS-in əsas üstünlüklərindən biri daha səmərəli qərar qəbuletmə proseslərinə imkan verməsidir. Real vaxt rejimində məlumat və təhlil təmin etməklə, DMIS qərar qəbul edənlərə daha məlumatlı və vaxtında qərarlar qəbul etməyə kömək edir. Bundan əlavə, DMIS təşkilatlara əməliyyat xərclərini azaltmağa və məhsuldarlığı artırmağa kömək edə bilər. Bununla belə, DMIS-dən istifadənin bəzi mənfi cəhətləri də var. Əsas problemlərdən biri sistemin tətbiqi və saxlanması xərcləridir. DMIS kiçik müəssisələr üçün maneə ola bilən aparat, proqram təminatı və personala əhəmiyyətli investisiya tələb edir. Bundan əlavə, DMIS həssas biznes məlumatlarını poza bilən təhlükəsizlik pozuntularına da həssas ola bilər. Ümumiyyətlə, rəqabət üstünlüyü üçün DMIS-in səmərəliliyinin öyrənilməsi bu cür sistemlərin tətbiqinin fayda və çatışmazlıqlarının hərtərəfli təhlilini tələb edir. DMIS qərar vermə proseslərini təkmilləşdirə və məhsuldarlığı artıra bilsə də, müəssisələr bu sistemlərlə bağlı xərcləri və potensial riskləri diqqətlə ölçməlidirlər.

Açar sözlər: qərar qəbuletmə, informasiya sistemi, rəqabət üstünlüyü, üstünlüklər, çatışmazlıqlar


Sabina Alizade

Azerbaijan State Economic University

sabina.zadah@gmail.com


The study of the efficiency of the application of the decision-making information system for the competitive advantage of the enterprise. The analysis of advantages and disadvantages


Abstract

It is important to study the effectiveness of the application of decision-making information systems (DIS) for enterprises that want to gain a competitive advantage. The purpose of this study is to analyze the advantages and disadvantages of DMIS implementation for decision-making processes in enterprises. One of the main advantages of DMIS is that it enables more efficient decision-making processes. By providing real-time data and analysis, DMIS helps decision makers make more informed and timely decisions. In addition, DMIS can help organizations reduce operational costs and increase productivity. However, there are some downsides to using DMIS. One of the main problems is the cost of implementing and maintaining the system. DMIS requires significant investment in hardware, software, and personnel, which can be prohibitive for small businesses. In addition, DMIS can also be vulnerable to security breaches that can compromise sensitive business data.In general, studying the effectiveness of DMIS for competitive advantage requires a thorough analysis of the benefits and drawbacks of implementing such systems. While DMIS can improve decision-making processes and increase productivity, businesses must carefully weigh the costs and potential risks associated with these systems.

Keywords: decision-making, information system, competitive advantage, advantages, disadvantages

   
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [1,55 Mb] (yüklənib: 17)

Baxış: 42
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az