JURNALIN TAM VERSİYASI

İÇİNDƏKİLƏR:


Raibə Cəfərova
Ümummilli Lider Heydər Əliyev və Azərbaycan energetikası

7
Rəsul Teymurov
Teatr və tamaşaçı tənqid sferasında

10
Fuad Məmmədov
Bakı xanı Hüseyn-Qulu xanın Çar Rusiyası ilə münasibəti

13
Könül Seyidova
Mifoloji ünsürlərin “Gecənin əfsanəsi” poemasında rolu

17
İnci Mehdizadə
Seyid Əzim Şirvaninin maarifçi görüşləri

20
Musa Kazımlı
XI-XIII əsrlərdə qıpçaq - gürcü münasibətləri

23
Hüseyn Paşazadə
Əlavə dəyər vergisinin tətbiq olunduğu ölkələrdə spesifik xüsusiyyətlər: müqayisəli təhlil

27
Rəşad Bəhramlı
Müqavilənin standart şərtləri

31
Zamina Hasanli
How fintechs can address aml challenges

35
Xatirə Məmmədova
Beynəlxalq turizm münasibətlərinin tənzimlənməsinin prinsipləri

38
Khazar Musayev
The role of industry in economic development

41
Xırdaxanım Əliyeva
Xalq rəssamı Xanlar Əhmədovun yaradıcılığına baxış

46
Sənəm Alıyeva
Dilçilikdə üslub anlayışı

50
Rövzə Şaməmmədli
Turizm sferasında informasiya texnologiyalarının tətbiqi əsasları

53
Orxan Quluzadə
Biznes fəaliyyətində uğurlu strategiyalar

57
Ayaz Teymurov
Ensuring security during the carriage of passengers by air in the territory of the European union

61
Mehin Əlihüseynli
Beynəlxalq hava daşımalarının hüquqi tənzimlənməsinin vəziyyəti və xüsusiyyətləri

64
Farid Huseynov
Legal regulation of the arbitration institution in the national legislation

69
Nargiz Talibli
The history of mortgage

74
Seyidfаtimа Rаhimоvа
The dоctrine оf sepаrаbility аnd the interаctiоn between the mаin cоntrаct аnd the аrbitrаtiоn аgreement

77
Əli Rəhimov
ABŞ-ın Latın Amerikasına xarici müdaxiləsi

81
Sadig Shafiyev
The business case for human rights due diligence: Mitigating risks and enhancing brand reputation

85
Zamina Hasanli
FATF recommendations as a major tool for AML

91
Aytac Alməmmədova
Azərbaycan Respublikasının dünya ticarət təşkilatına üzvlüyünün hüquqi aspektdən qiymətləndirilməsi

94
Bəkir İsmayılov
Transgender fərdlərin idman yarışlarında iştirakının hüquqi tənzimlənməsi

98
Tural Əhmədli
Korrupsiyaya qarşi mübarizədə beynəlxalq təşkilatların rolu

103
Rakhshanda Seyidzade
General form of multistep methods and some comparisons of the volterra integral equation applied to the solution of the initial problem for first-order odes

107
Aysun Badalova
The advantages and disadvantages of mediation process

111
Fidan Səfərli
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlıq haqqında qanunvericiliyində vətəndaşlığın əldə edilməsi və xitamı üçün əsaslar

114
Rəşad Bəhramlı
Müqavilənin bağlanılması. Oferta və aksept

118
Gunay Mammadli
Pilot judgment procedure of the European Court of human rights

121
Püstəxanım Kərimova
İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatının “Gəlir və əmlak üzrə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması” üzrə model konvensiyasının inkişaf tarixi

124
Sadig Shafiyev
Navigating ethical complexities: strategies for implementing human rights due diligence in global supply chains

128
Mehriban Huseynli
Preserving european past for the future: measures to combat the illegal trade of movable

132
Farid Huseynov
The process of monitoring the implementation of international and local arbitration agreements

135
Xatirə Məmmədova
Beynəlxalq turizm münasibətlərinin tənzimlənməsinin prinsipləri

141
Kamran Ismayilov
The influence of business events on the development of tourism industry

140
Fuad Əlizadə
Rəqəmsal valyutanın iqtisadi və hüquqi tənzimlənməsində Mərkəzi Bankların rolu

143
Sabina Ahmadzadeh
Principles and criteria for determining arbitration cases

148
Nərgiz Talıblı
İpoteka bankçılığı ilə bağlı risklər

151
Aysun Badalova
The essence of the settlement agreement concluded in the mediation process

156
Rövzə Şaməmmədli
Müasir informasiya texnologiyalarının hüquqi bazasının təhlili

159
Firuzə Bağırova
Pedaqoji ünsiyyət, onun sosial-psixoloji mexanizmləri və müəllim-şagird münasibətləri

164
Məlahət Əsədova
Marketinq konsepsiyaları

168
TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Vəfa Gözəlzadə, Sara Paşayeva, Nazilə Hüseynova, Könül Hüseynquliyeva, Şəhanə Quliyeva
Olanzapinin kimyəvi-toksikoloji analizi

171
TEXNİKA ELMLƏRİ     TECHNICAL SCIENCES
Həmid Musayev, Mirsadiq Sadıqov, Röya Quliyeva
Ağıllı ev sistemləri

175
Tacir Alıyev
Sosial mühəndislik hücumları

179
Nurlan Arifzadə, Məhəmmədəli Əzimov, Həmid Musayev
İoT tətbiq sahələri və təhlükəsizlik məsələləri

183
Nadir Rəhimov, Qorqud Niyazlı
Şirkətdəki informasiya resurslarının qorunması

188
Mahammadali Azimov, Nurlan Arifzada, Gorgud Niyazli, Minaya Samadzada
Computer vision in recognition of car and container numbers

192
Atakişi Göyüşov, Nübiyyə Sarxanzadə
Obyektin trayektoriyasını hesablayan proqram təminatı haqqında

197
Aliagha Shukurlu
Preventing formation damage and optimizing production rates in the oil and gas industry: a study on the effectiveness of non-invasive fluids and mixed metal hydroxides in controlling fluid loss during drilling operations

201
Həmid Musayev, Məhəmmədəli Əzimov, Röya Quliyeva
GPON (Giqabit Passiv Optik Şəbəkələr) sistemlərinin tədqiqi

205
Tacir Alıyev
Sosial şəbəkələrdə olan təhlükələr və onlardan qorunma üsulları

210

Baxış: 1 104
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az