ELMİ TƏDQİQAT Cild: 3 Sayı: 9

JURNALIN TAM VERSİYASI

İÇİNDƏKİLƏR:


HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Aysel Şükürova
“Diskurs” anlayışının linqvistik səciyyəsi

7
Günel Hacalıyeva
Türkiyə-İran münasibətlərinə retrospektiv baxış: (XVI-XX əsrlər)

10
TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Aybəniz Hüseynova, Nailə Məmmədova, Ceyla Rüstəmova
Çoxillik faydalı bitkilərin xalq arasında istifadəsi

14
İradə Quliyeva
Bal arılarının nozematoz xəstəliyinə qarşı mübarizə tədbirləri

18
Elvin Qarayev
Azərbaycan torpaqlarının eroziyası və onunla mübarizə tədbirləri

21
RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKA ELMLƏRİ     MATHEMATICS AND MECHANICAL SCIENCES
Tamara Məmmədova, Zərəfşan Azayeva
Yan səthi bərkidilmiş qeyri-bircins transversal-izotrop sferik səth üçün burulma məsələsi

28
Xatirə Qurbanova, Günel Əkbərova
Qraflar nəzəriyyəsinin riyazi tətbiqləri

32
Zəhra Abdullayeva, Çinarə Məmmədova
İterasiya üsulu ilə matris bərabərsizliklərinin həlli

36
TEXNİKA ELMLƏRİ     TECHNICAL SCIENCES
Gülnarə Əhmədova
Anakart və istifadəçi təcrübəsi

40

Öncəki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonrakı
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]