JURNALIN TAM VERSİYASI

İÇİNDƏKİLƏR:


HUMANİTAR VƏ SOSİAL ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Aysel Şükürova
İngilisdilli hüquqi diskursun tədrisində tətbiq olunan metodlar

7
Əli İsmayılov
Beynəlxalq iqtisadi hüquqda davamlı inkişaf konsepsiyası

12
Azad Akhmedbeyli
The essence and the impact of free economic zones on the economy

15
Ramil Məmmədzadə
Аvrора İttifаqının tiсаrət qаnunvеriсiliyi və Azərbаyсаn Rеsрublikаsının Gömrük Məсəlləsinin müqаyisəli təhlili

19
Lalə Cəfərova
Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması və təbliği prioritet məsələdir

24
Sərxan Hatəmi
Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsində informasiya texnologiyalarının tətbiqinin rolu

29
Rahil Dadashli
Exploring eu's policy on ukrainian migrants: Examining the options for repatriation

32
Cəfər Qədirov
Quba-Xaçmaz turizm bölgəsinin tarixi və mədəni ehtiyatları

36
Səlcuq Yusifli
Kommersiya sirrinin rejiminin pozulması üzrə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyindəki boşluqlar

40
Raul Qarayev
Security in the Eastern neighbourhood: the effectıveveness of the EUS Common Security and Defence Policy on the case of Georgia

48
Raul Khalilov
Understanding the concept of technology transfer

52
Azad Akhmedbeyli
Features of international legal regulation of special economic zones

55
Zümrüd Hüseynova
İnsan hüquqlarının cinayət xarakterli pozuntularına görə məsuliyyətin müəyyən edilməsində beynəlxalq cinayət məhkəməsinin rolu

59
Ayxan Abbasov
Qarabağ iqtısadi rayonunda turizm sektorunun inkişafına strateji yol xəritəsinin əsas müddəaları

63
Abdulla Feyzullayev
Birinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı törədilmiş bir sıra beynəlxalq cinayət əməllərispan>

66
Aqşin Ağazadə
Kommersiya banklarının maliyyə menecmenti sisteminin müasir inkişaf problemləri

70
Aytac Həsənova
Beynəlxalq ticarətdə Azərbaycan Respublikasının ixrac potensialının rolu

73
Sadiq Eyyubov
Turizm xidmətləri bazarının inkişafına təsir edən amillər

80
Gunay Mammadli
Legal force and execution of decisions of the European Court of Human Rights

84
Mehin Əlihüseynli
Beynəlxalq avtomobil daşımaları: hüquqi tənzimlənmə və xüsusiyyətlər

87
Aynur Məmmədova
Kənd təsərrüfatında innovasiya yönümlü investisiya qoyuluşları

92
İlkin Qurbanov
Azərbaycanda biznes və turizm inkişafında Füzuli aeroportunun rolu

96
Ramil Samadov
Analysis of eco-agritourism destinations on an international scale

100
Vüqar Atakişizadə
Dövlət müəssisələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi

104
Vüsal Şirəlizadə
Beynəlxalq xüsusi hüquqda xarici elementli ailə-nikah münasibətlərinin anlayışı, məzmunu və əsas xüsusiyyətləri

107
Çimnaz Atakişiyeva
İngilis ədəbi dilinin inkişafında linqvistik amillərin rolu

111
TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Şəhla Abdullayeva
Azərbaycanın taxıl bitkilərində rast gəlinən bakterial və göbələk xəstəlikləri

114
Xoşqədəm Əliyeva
“Mikrobioloji preparatın hazırlanması”

118
Diana Ağabəyova
Qobustan-Abşeron regionunun hidroloji şəraitinin səhralaşmanın intensivləşməsinə təsiri

122
Xoşqədəm Əliyeva
“Bioloji məhsulun dondurularaq qurudulması”

126
TEXNİKA ELMLƏRİ     TECHNICAL SCIENCES
Rasimə Hüseynli 
ERP sisteminin üstünlükləri və çatışmazlıqları. ERP sistemlərinin tətbiqi

130
Yavər Rufullayev
Müasir tormozlama sistemləri və qəzaların qarşısının alınmasında əhəmiyyəti

134
Rasimə Hüseynli
ERP nədir və müəssisələr üçün niyə vacibdir

140
Yavər Rufullayev
Yüksək sürət və yüksək təhlükəsizlik ziddiyyətinin kompromis yolu ilə mühəndis həlli

144

Baxış: 826
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az