DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/17-19

Könül Seyidova

Naxçıvan Dövlət Universiteti

magistrant

konul.seyidova.99@mail.ru


MİFOLOJİ ÜNSÜRLƏRİN “GECƏNİN ƏFSANƏSİ” POEMASINDA ROLU


Xülasə

Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar XX əsrdə Cənubi Azərbaycanda yazıb-yaradan tanınmış şairlərdən biridir. Onun “Gecənin əfsanəsi” məsnəvisi ədəbiyyatımızda  müxtəlif səpkilərdə yer alan mifləri öyrənməyə yol açmışdır. Poema ustadın insana, təbiətə-bütün varlıqlara baxışı ilə doludur. Şəhriyar bu poemanı yazarkən yalnız şair olmamış, həm filosof, həm də təbiətin özü olmuşdur. Poemadakı miflər xalqımızın tarixi mədəniyyətini, adət-ənənələrini, dini inanclarını araşdırmağa vəsilə olmuşdur. Həmçinin, Şəhriyar poemada miflərdən istifadə etməklə dünyaya baxışını, hisslərini, təfəkkürünü eyni zamanda ortaya qoymuşdur. Poemanın hələ də sevə-sevə oxunmasının səbəbi xalqımızın ilkin düşüncələrini özündə ehtiva etməsidir.

Açar sözlər: M.H.Şəhriyar, ədəbiyyat, şeir, poema, mifologiya, millilik, folklor


Konul Seyidova

Nakhchivan State University

master student

konul.seyidova.99@mail.ru


The role of mythological elements in the poem "Legend of the Night"


Abstract

Muhammad Huseyn Shahriyar is one of the well-known poets who wrote and created in South Azerbaijan in the 20th century. His poem "Legend of the Night" opened the way to study myths in different forms in our literature. The poem is full of the master's view of man, nature and all beings. When Shahriyar wrote this poem, she was not only a poet but also a philosopher and nature itself. The myths in the poem were an opportunity to explore the historical culture, traditions, and religious beliefs of our people. In addition, Shahriyar revealed her worldview, feelings and thought at the same time by using myths in her poetry. The reason why the poem is still read fondly is that it contains the original thoughts of our people.

Keywords: M.H.Shahriyar, literature,poet, poem,mythology, nationality, folklore

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [382,61 Kb] (yüklənib: 33)


Baxış: 188
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az