DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/10-12

Rəsul Teymurov

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

magistrant

resul.teymurov@internet.ru


TEATR VƏ TAMAŞAÇI TƏNQİD SFERASINDA


Xülasə

Məhz bu baxımdan teatr tənqidindən tamaşaçıya – teatr prosesinin obyektinə ünvanlanan bir fenomen kimi danışmaq lazımdır. Bugünkü teatrşünaslığın rolu, mahiyyəti və problemləri bir çox teatrşünasların, tənqidçilərin məqalələrində açıqlanır. Amma onların arasında çox nadir hallarda teatr əsərini qiymətləndirmək, rəy yazmaq üçün meyarlar axtarmağa cəhd edilir. Görünür, bu, təkcə teatr tənqidində deyil, həm də bu gün teatrın mövcud olduğu reallıqda ciddi böhranın mövcudluğundan xəbər verir. 

Bədii yaradıcılıq əsəri heç də həmişə mənəvi-estetik məzmun daşımır. Əgər teatra geniş mənada baxılırsa, bu, ya yeni obyektin, ya da mövcud obyektdə yeni bir xassə yaradılmasıdır. Onda bədii fəaliyyət həmişə bu və ya digər dərəcədə yaradıcılıq elementlərini ehtiva edir. 

Açar sözlər: teatr, tənqid, tamaşaçı, auditoriyaya, mədəniyyət, incəsənət  


Rasul Teymurov

Azerbaijan State University of Culture and Arts

master student

resul.teymurov@internet.ru


In the sphere of theatre and audience criticism


Abstract

It is from this point of view that it is necessary to talk about theater criticism as a phenomenon addressed to the audience – the object of the theater process. The role, essence and problems of today’s theater studies are explained in the articles of many theater scholars and critics. But among them, it is very rare to try to find criteria for evaluating a theater work and writing an opinion. It seems that this indicates the presence of a serious crisis not only in theater criticism, but also in the reality in which theater exists today. A work of artistic creativity does not always have a spiritual-aesthetic content. If theater is viewed in a broad sense, it is either the creation of a new object or a new property in an existing object. Therefore, artistic activity always contains creative elements to one degree or another. 

Keywords: theatre, criticism, spectator,to the audience,culture, art

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [386,75 Kb] (yüklənib: 50)


Baxış: 210
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az