DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/74-76

Nargiz Talibli

Baku State University

master student

nargizz.taliblii@gmail.com


THE HISTORY OF MORTGAGE


Abstract

Mortgages have played a significant role in the development of economies and societies throughout the world. They provide people with the means to invest in property, build wealth, and secure their financial future. However, the history of mortgage is a long and fascinating one, with roots that stretch back to ancient civilizations. From the early forms of mortgage in ancient Rome and whole Europe to the modern-day mortgage industry that exists today, mortgages have undergone significant changes and innovations over the centuries. This essay will explore the history of mortgage, its evolution over time, and its importance in the modern economy. It will also examine the significant events and challenges such as crisis that the mortgage industry has faced and the regulations and standards that have been put in place to address them. By understanding the history of mortgage, we can gain a deeper appreciation for this important financial tool and its impact on our lives.

Keywords: mortgage, history, pledge, lending, securitization


Nərgiz Talıblı

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

nargizz.taliblii@gmail.com


İpotekanın tarixi


Xülasə

İpoteka bütün dünyada iqtisadiyyatların və cəmiyyətlərin inkişafında mühüm rol oynamışdır. İnsanlara əmlaka sərmayə qoymaq, sərvət qurmaq və maliyyə gələcəklərini təmin etmək üçün vasitələr təqdim edirlər. Bununla belə, ipotekanın tarixi qədim sivilizasiyalara qədər uzanan kökləri olan uzun və valehedicidir. Qədim Romada və bütün Avropada ipotekanın erkən formalarından tutmuş bu gün mövcud olan müasir ipoteka sənayesinə qədər ipoteka əsrlər boyu əhəmiyyətli dəyişikliklərə və yeniliklərə məruz qalmışdır. Bu esse ipotekanın tarixini, zamanla təkamülünü və müasir iqtisadiyyatda əhəmiyyətini araşdıracaq. Həmçinin ipoteka sənayesinin üzləşdiyi böhran kimi mühüm hadisələri və çətinlikləri və onları həll etmək üçün qəbul edilmiş qayda və standartları araşdıracaq. İpotekanın tarixini dərk etməklə biz bu mühüm maliyyə aləti və onun həyatımıza təsirini daha dərindən dərk edə bilərik. 

Açar sözlər: ipoteka, tarix, girov, kredit, sekyuritizasiya

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [316,19 Kb] (yüklənib: 32)


Baxış: 185
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az