DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/31-34

Rəşad Bəhramlı

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

rashad.bahramli@outlook.com


MÜQAVİLƏNİN STANDART ŞƏRTLƏRİ


Xülasə

Təqdim olunan məqalədə müqavilə anlayışı, onun əsas tərkibi, mahiyyəti, şərtləri təhlil edilmişdir. Müqavilənin standart şərtləri kateqoriyalara ayrılaraq göstərilmiş və hər biri üçün ayrılıqda izahı verilmişdir. Bununla yanaşı müqavilə şərtləri və müqavilə müddəaları arasındakı fərqlər də qeyd edilərək, anlayışlar arasındakı əlaqələr müəyyənləşdirilir. Müqavilə təşkili adətən işgüzar münasibətlərin formalaşmasında, həmçinin ortaqlıq prinsiplərinin qorunmasında əhəmiyyətlidir. Müqavilə yazılması xüsusi diqqət və bacarıq tələb edən prosesdir. Qanunvericiliyin maddələrini nəzərə alaraq şərtlərin tələbləri maddələrlə qeyd edilməkdədir. Bu araşdırmada müqavilə bağlanmasının əhəmiyyətinə, müqavilə şərtlərinin təşkilinə, yaranacaq problemlər qarşısında hüquqi tələblərin təminatına toxunulmuşdur.

Açar sözlər: işgüzar münasibətlər, kompensasiya, müddəalar, müqavilə təşkili, qanunvericilik 


Rashad Bahramli

Baku State University

master student

rashad.bahramli@outlook.com


Standard terms of the contract


Abstract

This article is an analysis of the concept of a contract, its main components, essence, and conditions. The standard terms and conditions of the contract are defined according to categories and a separate description is given for each of these categories. However, the differences between contractual terms and conditions and contractual provisions are noted, and links are drawn between the concepts. 

The form of the contract often plays an important role in the shaping of industrial relations and the maintenance of the principles of partnership. Writing a contract is a process that requires special attention and skill. The requirements of the conditions that are subject to the articles of the legislation are determined by the articles. This work considers the importance of concluding the contract, regulating the terms of the contract, and providing legal requirements in the face of emerging problems.

Keywords: labour relations, compensation, provisions, contract organization, legislation

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [394,18 Kb] (yüklənib: 69)


Baxış: 1 797
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az