DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/13-16

Fuad Məmmədov

Qərbi Kaspi Universiteti

magistrant

mamedovfuad372@gmail.com


BAKI XANI HÜSEYN-QULU XANIN ÇAR RUSİYASI İLƏ MÜNASİBƏTİ


Xülasə

Məqalədə XIX əsrin əvvəllərində Bakı xanı olmuş Hüseyn-Qulu xanın Çar Rusiyası ilə münasibətlərinə yazılı mənbələr, tarixşünaslıq əsərləri əsasında toxunulmuşdur. Bakı xanlığının xarici siyasəti diqqətə alınmışdır. Rusiyanın Bakı xanlığına yürüşü, Sisianovun öldürülməsi qeyd olunmuşdur. Sisianovun ölümü ilə bağlı versiyalar vurğulanmışdır. Gülüstan müqaviləsinə qədər Rusiya imperiyasının Qafqazla bağlı planları qeyd edilmişdir. Hüseyn-Qulu xanın Bakı xanlığının müstəqilliyini qoruyub saxlaması üçün atdığı addımlar araşdırılmışdır. Kazım bəyin Bakının açarlarını Bulqakova təhvil verildiyi qeyd olunmuşdur.

Açar sözlər: Hüseyn-Qulu xan, Bakı xanlığı, Çar Rusiyası, I Aleksandr, Sisianov


Fuad Mammadov

Western Caspian University

master student

mamedovfuad372@gmail.com


The relation of Baku Khan Huseyn-Gulu khan with Russian Empire


Abstract

In the article, the relationship of Huseyn-Gulu Khan, who became Baku Khan at the beginning of the 19th century, with Tsarist Russia was touched on the basis of written sources and historiographical works. The foreign policy of the Baku Khanate has been taken into account. The march of Russia to the Baku Khanate and the killing of Sisianov were recorded. Versions about Sisianov's death are highlighted. The plans of the Russian Empire regarding the Caucasus were mentioned before the Treaty of Gulistan. The steps taken by Huseyn-Gulu Khan to preserve the independence of the Baku Khanate were investigated. It was mentioned that Kazim Bey handed over the keys of Baku to Bulgakov.

Keywords: Huseyn-Gulu Khan, Baku Khanate, Russian Empire, I Aleksandr, Sisianov.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [396,05 Kb] (yüklənib: 49)


Baxış: 276
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az