Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI

İÇİNDƏKİLƏR:
Tofiq Sadıq oğlu Məmmədov, Şəlalə Adil qızı Gülməmmədova,
Leyla Fərman qızı Mustafayeva
Birgöz (ligustrum l.) Növlərinin Abşeron şəraitində bioekoloji üsusiyyətləri və yaşıllaşdırmada istifadəsi

4
Sevindik Əbil oğlu Dünyamalıyev, Zahid Xəlil oğlu Mustafayev,
Lidiya Məhəmməd qızı Şahverdiyeva, Xalid Rüstəm oğlu Hətəmov
Azərbaycanin Şəki-Zaqatala bölgəsinin nəmliklə təmin olunmuş dəmyə şəraitində üzvi və mineral
gübrələrin qarğıdalı bitkisinin məhsuldarlığına və məhsulun keyfiyyət göstəricilərinə təsiri

8
Шохрат Магеррам гызы Ширинова, Эльдар Магеррам оглу Гасымов,
Владимир Рамазан оглу Курбанов
Осадки природных вод Нахчеванской АР как дополнительный резерв химических элементов

12
Gülüstan Nağı qızı Əliyeva
Alaqanqal, zəncirotu bitkiləri və onların faydaları

16
Aysel Məhərrəm qızı Məmmədova
Naxçıvan Muxtar Respublikasında relyef səthinin parçalanması xüsusiyyətlərinin

morfometrik xəritələr əsasında şərhi
20
Ayşən Müşviq qızı Bədəlova
Kür-Araz ovalığının allüvial relyef formalarının geomorfoloji təhlili

24
Ceyhun Daməd oğlu Bağırov
Antiklinal və monoklinal Acinohur-Ceyrançöl Alçaqdağlığı morfostrukturların
formalaşması və inkişafi xüsusiyyətləri

27
Nərmin Rizvan qızı Həsənli
Coğrafiya fənni üzrə təhsil proqramənda (kurikulum) VIII sinif üzrə məzmun standartlarının
B.Blum taksonomiyası baxımından təhlili

31
Mina Faiq qızı Hüseynova
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının suvarilması üçün istifadə olunan çay və kanal sularının ekoloji analizi

35
Lalə İlqar qızı Pənahlı
Kürün sağ qollarının gətirmə konusu sahələrinin parçalanma xüsusiyyətlərinin morfometrik xəritələrlə şərhi

39
İnsaf Elşən qızı Calalova
Relyef və onun genetik tiplərinin Qazax-Qarabağ rayonu kənd təsərrüfatinin inkişafina təsiri

43
Nərgiz Fikrət qızı Məcidova
Şagirdlərin mənəvi inkişafinda ekoloji tərbiyənin rolu

46

Baxış: 1 182
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az