Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 Arxiv

TƏBİƏT VƏ ELM


Beynəlxalq Onlayn Elmi Jurnal


İmpakt Faktor: 2.509

_________________________________________________________________


Jurnal təbiət elmlərini əhatə edir

 

Məqalə ingilis dilində qəbul olunur"Azərbaycan Elm Mərkəzi" "Crossref" təşkilatının üzvü olduğu üçün 

mərkəzdə çap olunan məqalələrə, konfrans materiallarına və Tezislər Toplusuna DOI:10.36719 təyin edilir. 

Müəlliflərə "Azərbaycan Elm Mərkəzi" tərəfindən beynəlxalq sertifikat verilir.

 

Məqalə çapına dair tələblər

 

 • Məqalə formatı: Məqalələr A4 formatda, 14 ölçüdə, 1,5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, səhifənin aşağı, yuxarı və yan tərəflərində 2 sm boşluq buraxılmalıdır. 
 • Məqalənin həcmi: 8-25 səhifə olmalıdır.
 • Müəllif: Məqalədə müəllifin adı və soyadı /məs.: Əli Vəliyev/, iş yeri tam şəkildə, müəllifin elmi dərəcəsi, şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə göstərilməlidir. Təhsilini davam etdirən müəllif təhsil pilləsinə uyğun olaraq özü haqqında məlumatda bakalavriat, magistrant və doktorant olduğunu qeyd etməlidir. Hazırda heç bir yerdə təhsil almayan və elmi dərəcəsi olmayan müəllif bu məlumatı qeyd etmədən yalnız yaşadığı şəhər və ölkəni qeyd etməlidir.
 • Xülasə: Məqalənin əvvəlində 150-250 sözdən ibarət xülasə yazılmalıdır. 
 • Açar sözlər: ən azı 5 açar söz yazılmalıdır.
 • Giriş
 • Tədqiqat
 • Nəticə
 • Ədəbiyyat: Ədəbiyyat siyahısı 12 mənbədən çox olmaqla, ingilis dilində, istinad ardıcıllığına uyğun yazılmalıdır. Müəllifin soyadı, adının baş hərfi, mötərizə daxilində əsərin nəşr ili, əsərin adı, nəşr olunduğu şəhər və nəşriyyatın adı ardıcıllıqla qeyd olunmalıdır. 
 • Nümunə:Kazımov, Q. (2007). Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı: “Təhsil”,  496 s.
 • İstinadlar məqalənin daxilində mötərizədə müəllifin soyadı, əsərin ili və səhifəsi qeyd olunmaqla göstərilməlidir. Nümunə: (Kazımov, 2007: 74)
 • İstinadlar internet resursları olduqda yalnız mötərizə daxilində sıra nömrəsi ilə qeyd olunmalıdır. Nümunə: (8), (5) və s.
 • Tərtibçi müəllif tərəfindən hazırlanan kitablar məqalə daxilində kitabın adının qısaldılmış forması, ili və səhifəsi qeyd olunmaqla göstərilməlidir.  Nümunə: (AƏA, 2010: 56)

  

Məqalə çapı ödənişlidir.


 

E-poçt:    tebiet.elm2000@aem.az

info@aem.az

______________________________________________________________   

Ünvan: Bakı ş., Mətbuat pr., 529,

«Azərbaycan» Nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə.

 

https://aem.az


Tel.: +994 50 209 59 68
       +994 55 209 59 68
       +994 99 805 67 68
        +994 12 510 63 99


Baxış: 14 382
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az