Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI

İÇİNDƏKİLƏR:

BİOLOGİYA ELMLƏRİ VƏ AQRAR ELMLƏR   BIOLOGICAL AND AGRARIAN SCIENCES 
Orxan Bağırov
Naxçıvan Muxtar Respublikasında alça sort və formalarının tədqiqi
 
7
Enzalə Novruzova
Qıjılar şöbəsinin ümumi təsnifatina dair icmal
 

12
Ramil Məmmədov, Nərgiz Əliyeva
Gəncə-Qazax zonasında yetişdirilən bildirçinlərin yem normaları və onların qidalandırılması
 
25
Mahirə Vəliyeva
Günəş radiasiyasının elementləri və pambıq tarlasının radiasiya balansı
 
31
Şahlar Babayev, Ziyad Abbasov, Nizami Seyidəliyev, Əhməd Məlikov, İlyas Vəliyev
Pambıq çiyidlərindən yeni texnologiya ilə əldə olunmuş səpin materialının laboratoriya və tarla tədqiqatlarının nəticələri
 

38
Əli İsmayılov
Gəncə-Qazax maili düzənliyinin təbii landşaftların transformasiyasının ümum səcyəsi və transformasiya dərəcəsinə görə musair qruplaşdırılması
 

45
Aynur Məmmədova
Abşeron rayonu zeytunaltı suvarılan boz-qonur torpaqların münbitlik modeli
 
50
Səbinə Bаğırovа
Faunanın Şəmkir rayonu ərazisində suvarılan boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqların aqrokimyəvi xüsusiyyətlərin təsiri
 

60
Günay Verdiyeva, Əlvan Tağıyeva
Respublikanın qərb zonasında quşlar arasında geniş yayılmış askaridioz xəstəliyinə qarşı aparılan mübarizə tədbirləri
 

66
Aytən Ağayeva, Rəminə Hüseynova, Rahilə Fərmanlı
Gəncə-Qazax zonasının fermer təsərrüfatlarında buzovların kolibakterioz xəstəliyinin öyrənilməsi
 

72
Dilber Abdullayeva, Ismat Ahmadov, Ziyaddin Mamedov
Light spectrum effects on the pigment contents in leaves of sprouts of wheat seeds treated with iron nanoparticles
 
78
Aytəkin Hüseynova
Təcrübə sahəsinin torpaqlarının aqrokimyəvi göstəricilərinin təhlili
 
86
Nazilə Salmanova, Samirə Qəribova, Fidan Abdullayeva
Kənd təsərrüfatı tullantılarının emalı ilə əldə edilmiş üzvi gübrənin torpağın meliorativ göstəricilərinə təsiri
 

92
Hüseynağa Əsədov, Kəmalə Sadıqova
Torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq Abşeron yarımadası və Qəbələ rayonunda becərilən Hipophae rhamnoides L. növünün məhsuldarlığı
 

100
TİBB VƏ ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ   MEDICINE AND PHARAMACEUTICAL SCIENCES 
Adil Aliyev, Konul Jafarova, Natiga Khudaverdiyeva, Gulnara Karimova, Malahat Bagirova
Globalization and health
 

106
Sürəyya Vəkilova, Gülnarə Əliyeva
Helmintozların immunoloji aspektləri
 

117
Əsəd İsgəndərov
Audiometrik müayinələrin nəticələrinin kompüter emalının alqoritmi və proqram təminatı
 
122
Vəfa Cavadova
Klublar və əyləncə mərkəzlərinin turanimasiya proqramlarında istifadə problemləri
 

129

Baxış: 880
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az