DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/33/143-149

Həsən İmanov

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

imanov011@gmail.com

Qismət Qədirli

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

qismetqedirli5@gmail.com


BULUD ƏSASLI ELEKTRON KİTABXANALARIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ ÜÇÜN TEXNOLOJİ YENİLİKLƏR


Xülasə

Bu məqalə, bulud əsaslı elektron kitabxanaların təhlükəsizliyini artırmaq məqsədi ilə texnoloji yenilikləri araşdırır. Xüsusi olaraq, məlumatların mühafizəsi və idarə olunması üçün istifadə edilən müxtəlif texnoloji həlləri, o cümlədən şifrələmə texnikaları, iki faktorlu təsdiqləmə və bulud təhlükəsizliyi standartlarını dərinləşdirərək təhlil edir. Tədqiqat, həmin texnologiyaların elektron kitabxanaların işləkliyini necə yaxşılaşdırdığını və istifadəçilərin məlumatlara etibarlı şəkildə çıxışını necə təmin etdiyini göstərir.

Məqalədə bulud texnologiyalarının təhlükəsizlik aspektləri və bu sahədəki son yeniliklər üzrə geniş məlumat verilmişdir. Eyni zamanda, bu yeniliklərin tətbiqi zamanı rast gəlinən çətinliklər və bu çətinliklərin həlli yolları da qeyd olunur. Tədqiqatın bir hissəsi kimi, məlumat sızıntılarına qarşı müdafiə tədbirlərinin effektivliyi və bu tədbirlərin istifadəçi məmnuniyyəti üzərindəki müsbət təsirləri də qiymətləndirilmişdir.

Son olaraq, məqalə, bulud əsaslı təhlükəsizlik texnologiyalarının gələcəkdə necə inkişaf etdirilməli olduğuna dair tövsiyələr təqdim edir. Bu tövsiyələr arasında, daha güclü şifrələmə standartlarının tətbiqi, iki faktorlu təsdiqləmənin daha geniş istifadəsi və təhlükəsizlik protokollarının sürəkli yenilənməsi daxildir. Bu yanaşmaların həyata keçirilməsi, elektron kitabxanaların daha da təhlükəsiz və etibarlı bir resursa çevrilməsini təmin edə bilər.

Açar sözlər: süni intellekt, autentifikasiya, bulud texnologiyaları, maşın öyrənməsi


Hasan Imanov

Azerbaijan Technical University 

master student

imanov011@gmail.com

Qismət Qədirli

Azerbaijan Technical University 

master student

qismetqedirli5@gmail.com


Technological innovations for the security of cloud-based digital libraries


Abstract

This article investigates technological innovations aimed at enhancing the security of cloud-based electronic libraries. It thoroughly analyzes various technological solutions used for data protection and management, including encryption techniques, two-factor authentication, and cloud security standards. The research demonstrates how these technologies improve the functionality of electronic libraries and ensure reliable access to information for users.

The article provides extensive information on the security aspects of cloud technologies and the latest innovations in this field. It also discusses the challenges encountered during the implementation of these innovations and potential solutions. Part of the research evaluates the effectiveness of measures against data breaches and their positive impact on user satisfaction.

Finally, the article offers recommendations on how cloud-based security technologies should be developed in the future. These recommendations include the application of stronger encryption standards, broader use of two-factor authentication, and continuous updates to security protocols. Implementing these approaches can transform electronic libraries into more secure and reliable resources.

Keywords: artificial intelligence, authentication, cloud technologies, machine learning

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [631,08 Kb] (yüklənib: 18)

Baxış: 62
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az