DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/33/98-104

Kənan Kazımov

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

kenankazimov@hotmail.com


AKSİZLİ MALLARIN DAİRƏSİNƏ MÜNASİBƏTDƏ QANUNVERİCİLİYİN TƏLƏBLƏRİ


Xülasə

Aksizlər xüsusi siyahıya daxil edilmiş mallardan tutulan vergilərdir. Aksiz vergisi tutulan mallar, adətən, ümumi xüsusiyyətə malikdir: bu mallara tələb gəlir səviyyəsinə görə qeyri-elastikdir. Aksiz vergiləri iqtisadi transformasiya dövründə tətbiq edilən ilk vergilərdən biri olmuşdur, çünki verginin tətbiqi və icrası nisbətən asandır. Bu inzibati üstünlüklər vergi orqanlarının vergi toplamaq üçün mühasibat kitablarına etibar etməkdənsə, müəyyən malların fiziki həcminə nəzarət etmək imkanlarından irəli gəlir. Tarixən aksiz vergisi istehlakdan çox istehsal vergisi hesab olunurdu və adətən, istehsal yerində istehsalçıya tətbiq edilirdi. Bu vergi verginin inzibati faydalarını tamamlayan məhsul vahidi üçün sabit məbləğə əsaslanırdı və ya ona əsaslanır. Bundan əlavə, aksizli malların siyahısı diqqətlə düşünülmüş və yalnız məhdud mallar çeşidini əhatə etsə, vergi xüsusilə inzibati xərclərin vahidinə görə əhəmiyyətli gəlirlər yarada bilər.

Açar sözlər. aksiz vergisi, qanunvericilik, tələblər,  siyasət, satış


Kanan Kazimov

Baku State University

master student

kenankazimov@hotmail.com


The requirements of the legislation regarding excise goods


Abstract

Excise duties are taxes levied on goods included in a special list. Excise goods usually have a common feature: the demand for these goods is inelastic with respect to the level of income. Excise taxes were one of the first taxes introduced during the period of economic transformation because the tax is relatively easy to apply and enforce. These administrative advantages derive from the ability of tax authorities to control the physical volume of certain goods rather than relying on accounting books to collect tax. Historically, an excise tax was considered a tax on production rather than consumption and was usually levied on the producer at the point of production. This tax was or is based on a fixed amount per unit of output that complements the administrative benefits of the tax. In addition, if the list of excise goods is carefully considered and covers only a limited range of goods, the tax can generate significant revenues, especially per unit of administrative costs.

Keywords: excise tax, legislation, requirements, policy, sales

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [649,15 Kb] (yüklənib: 18)

Baxış: 65
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az