DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/215-221

Sergey Klimov

Azərbaycan Dillər Universiteti 

seriydoc19@gmail.com


AZƏRBAYCANDA İCTİMAİ DİPLOMATİYANIN AKTORLARI


Xülasə

Müasir dünyada ictimai diplomatiya dövlətlərin xarici siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilir. Bu kontekstdə Azərbaycanda ictimai diplomatiyanın aktorlarına həsr olunmuş məqalənin aktuallığı şübhəsizdir. Məqalənin məqsədi ictimai diplomatiya sahəsində əsas aktorları, onların strategiyalarını, taktikalarını və fəaliyyət mexanizmlərini müəyyənləşdirmək və təhlil etmək, habelə bu aktorların xaricdə Azərbaycanın imicinin formalaşmasına və təbliğinə təsirini anlamaqdan ibarətdir. Azərbaycanın ictimai diplomatiyada aktorların müxtəlifliyi vurğulanır. Məqalənin elmi yeniliyini ölkənin beynəlxalq imicinin möhkəmləndirilməsində iştirak edən müxtəlif dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının fəaliyyətinin hərtərəfli təhlili təşkil edir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, ictimai diplomatiya, aktorlar, xarici siyasət, imic


Sergey Klimov

Azerbaijan University of Languages

seriydoc19@gmail.com


Actors of Azerbaijan’s Public Diplomacy


Abstract

Public diplomacy is becoming an integral part of the foreign policy of states in the modern world. In this context, the relevance of the article dedicated to the actors of public diplomacy in Azerbaijan is beyond doubt. The purpose of the article is to identify and analyze key actors, their strategies, tactics and mechanisms of action in the field of public diplomacy, as well as to understand the influence of these actors on the formation and promotion of the image of Azerbaijan abroad. The diversity of actors in Azerbaijan's public diplomacy is emphasized. The scientific novelty of the article lies in a comprehensive analysis of the activities of various state and non-state organizations involved in strengthening the international image of the country. 

Keywords: Azerbaijan, public diplomacy, actors, foreign policy, image

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [647,49 Kb] (yüklənib: 0)


Baxış: 28
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az