DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/125-134

Shamkhal Badalov 

Khazar University 

master student shamxal.badalov2022@khazar.org 


RECONSTRUCTION OF AZERBAIJANI EFL LEARNERS’ IDENTITY IN
 LIGHT OF SLA EXPERIENCE


Abstract

Recently, second foreign language acquisition and reconstruction of identity is one of the most frequently addressed topics in linguistics. The qualitative research conducted aimed to investigate how Azerbaijani language learners of English perceive the relationship between English language acquisition and the reconstruction of their identities. Data was gathered through focus-group interviews involving thirty students of Khazar University. Participants discussed various aspects of identity, including personal and social traits, ethnic backgrounds, locations, religious beliefs, national customs, and moral values. Most learners acknowledged that learning English significantly influenced their self-perception, with the majority viewing this impact as positive and advantageous for their language learning journey. Many participants expressed a strong desire to assimilate and identify with English language and culture. However, some learners resisted linking language acquisition to identity reconstruction, citing a utilitarian rather than integrative approach to learning English. The study underscores the importance of motivation, English as a global language, and discursive practices in shaping and reconstructing identity during second language (L2) acquisition. In conclusion, the results show impacts of SLA on identities of Azerbaijani learners. 

Keywords: reconstruction, Azerbaijani learners, identity, second language acquisition, experience


Şamxal Bədəlov

Xəzər Universiteti

magistrant

shamxal.badalov2022@khazar.org


Azərbaycanlı ingilis dilini öyrənənlərin kimliyinin ikinci dilin mənimsənilməsi zamanı 

yenidən formalaşması


Xülasə

Son zamanlar ikinci xarici dilin mənimsənilməsi və kimliyin yenidən formalaşması dilçilikdə ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Bu tədqiqatın məqsədi azərbaycanlı ingilis dilini öyrənənlərin ingilis dilinin mənimsənilməsi ilə öz kimliklərinin yenidən formalaşması arasındakı əlaqəni necə qavradıqlarını araşdırmaq idi. Məlumatlar Xəzər Universitetində otuz tələbənin iştirak etdiyi fokus qrup müzakirələri vasitəsilə toplanmışdır. İştirakçılar kimliyin müxtəlif aspektlərini, o cümlədən şəxsi və sosial xüsusiyyətlər, etnik mənsubiyyətlər, dini inanclar, milli adət-ənənələr və mənəvi dəyərləri müzakirə ediblər. Tələbələrin əksəriyyəti ingilis dilinin öyrənilməsinin onların özünü anlamaya əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyini etiraf etdi; əksəriyyəti bu təsiri müsbət hesab edirdi. Bir çox iştirakçı ingilis dili və mədəniyyətini mənimsəmək arzusunu ifadə etdi. Bununla belə, bəzi tələbələr ingilis dilini öyrənmək üçün inteqrativ yanaşmadan daha çox praqmatik yanaşmanı əsas gətirərək dil mənimsənilməsinin kimliyin yenidən qurulması ilə əlaqələndirilməsi fikri ilə razı olmadılar. Tədqiqat motivasiyanın, qlobal dil kimi ingilis dilinin və ikinci dilin (L2) mənimsənilməsi zamanı şəxsiyyətin formalaşdırılması və yenidən qurulmasında diskursiv təcrübələrin əhəmiyyətini vurğulayır. Yekun olaraq, nəticələr ikinci xarici dilin mənimsənilməsinin azərbaycanlı tələbələrin kimliklərinə təsirini göstərir.

Açar sözlər: yenidənformalaşma, azərbaycanlı öyrənənlər, kimlik, ikinci dilin məmimsənilməsi, təcrübə

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [655,74 Kb] (yüklənib: 1)

Baxış: 43
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az