DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/91-95

Nicat Həsənov

Bakı Dövlət Universiteti 

doktorant

nicat_hesenov00@bk.ru


İCBARİ TİBBİ SIĞORTA ÜZRƏ TİBBİ YARDIM ALMAQ HÜQUQUNUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ ƏSAS VASİTƏÇİ OLAN AİLƏ HƏKİMİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNVERİCİLİYİNDƏ YERİ VƏ HÜQUQİ STATUSU


Xülasə

Hazırkı məqalədə icbari tibbi sığorta institutu tətbiq edildikdən sonra təcrübəyə gətirilən ailə həkimlərindən bəhs edilmişdir. Bundan əlavə qeyd edilən məsələ üzrə müəllif tərəfindən qanunvericilikdə olan boşluqlar və ziddiyyətlərlə bağlı mühüm məqamlara toxunulmuş, həmçinin tibbi yardım almaq hüququ və bu kontekstdə istifadə edilən icbari tibbi sığorta institutu üzrə əsas vasitəçi olan ailə həkimlərinə dair ən xarakterik xüsusiyyətlər araşdırılmış, onların hüquqi statusu müəyyənləşdirilmiş və bu istiqamətdə qanunvericilik üzrə zəruri təklif və tövsiyələr verilmişdir.

Açar sözlər: tibbi yardım almaq hüququ, tibbi sığorta, icbari tibbi sığorta, ailə həkimi, ailə həkimi ilə bağlı qanunvericilik normaları


Nijat Hasanov

Baku State University

Ph.D student

nicat_hesenov00@bk.ru


The Place and Legal Status of the Family Doctor in the Legislation of the Republic of Azerbaijan, Who is the Main Intermediary in the Implementation of the Right to Receive Medical Care Under Compulsory Health Insurance


Abstract

The current article talks about family doctors who were brought into practice after the introduction of the compulsory health insurance institute. In addition, the author touched on the important points related to the gaps and contradictions in the legislation on the mentioned issue, as well as the right to receive medical assistance and the most characteristic features of family doctors who are the main mediators of the compulsory health insurance institute to be used in this context, their legal status was determined and in this direction, necessary suggestions and recommendations were given for the legislation.

Keywords: right to receive medical assistance, medical insurance, compulsory medical insurance, family doctor, legislative norms related to family doctor
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [650,39 Kb] (yüklənib: 2)

Baxış: 42
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az