DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/81-85

Şəbnəm Cəfərova

Bakı Dövlət Universiteti

 doktorant

shebnem.ceferova.97@gmail.com


XARİCİ DİL ÖYRƏNMƏDƏ GENDER FƏRQLƏRİ


Xülasə

Bu məqalədə yeni dil əldə edilməsində, onun inkişaf etdirilməsində, qavranılmasında və istifadə edilməsində gender fərqləri, eyni zamanda qadın və kişilərin beyin funksiyaları ilə bağlı müddəalar öz əksini tapmışdır. Genderin ikinci xarici dil əldə edilməsində önəmli rola sahib olub olmaması ilə bağlı alimlər və tədqiqatçılar arasında müxtəlif fikir ayrılıqları mövcuddur, lakin cari emprik tədqiqatların nəticələri sübut edir ki, qadınlar və kişilərin yeni dil mənimsəməsində onlar arasında bir çox bioloji, sosial və koqnitiv fərqlər mövcuddur. Bundan əlavə, araşdırmada gender fərqləri ilə əlaqəli Gender sxema nəzəriyyəsi, Koqnitiv inkişaf nəzəriyyəsi, Sosial rol nəzəriyyəsi və s. kimi müxtəlif nəzəriyyələr öz əksini tapmışdır. Tədqiqatda həmçinin dil öyrənmə motivasiyasında gender fərqləri, qadın və kişilərin dil öyrənmə strategiyaları, dil öyrənmə üslublarında gender fərqləri, genderlər arası dil öyrənmə narahatlığı ilə bağlı ideya və konsepsiyalar yer almışdır.

Açar sözlər: gender fərqləri, xarici dil, koqnitiv nəzəriyyə, sosial, bioloji, oxuma, motivasiya


Shabnam Jafarova

  Baku State University

  Ph.D student

shebnem.ceferova.97@gmail.com


Gender Differences in Foreign Language Learning


Abstract

This article discusses gender differences in language acquisition, development, comprehension, and usage, as well as propositions related to male and female brain functions. There are various differences of opinion among scientists and researchers about whether gender plays an important role in second foreign language acquisition, but the results of current empirical studies prove that there are many biological, social, and cognitive differences between women and men in acquiring a new language. In addition, theories like Gender Schema Theory, Cognitive Development Theory, Social Role Theory, etc. related to gender differences are reflected in the study. At the same time, the research included ideas and concepts related to gender differences in language learning motivation, language learning strategies of women and men, gender differences in language learning styles. 

Keywords: gender differences, foreign language, cognitive theory, social, biological, reading, motivation

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [641,55 Kb] (yüklənib: 1)

Baxış: 48
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az