Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
ELMİ İŞ Cild: 18 Sayı: 2
JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Əlöysəd Əsgərov, Bəsti Novruzova
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması
8
Nizami Əkbərov, Kəmalə İskəndərova, Gülnarə İsmayılova
Keyfiyyətli təhsil və müasir təlim metodları 
14
Qorxmaz Hüseynov, Şəhriyar Camalzadə
Sinifdənxaric işlərdə şagirdlərdə kimyadan tədqiqatçılıq bacarığının formalaşdırılması
20
Əlöysəd Əsgərov, Bəsti Novruzova
Müəssisələrin maliyyə siyasəti
28
Nərgiz Paşazadə
Konseptin mahiyyəti və qəhrəmanlıq (heroism) konseptinin ingilis atalar sözlərində realizəsi
34
Brilyant Cəfərli
Azərbaycan memarlığının dühası Əcəmi Naxçıvani yaradıcılığında ornamentasiya zənginliyi
42
Gülarə Quliyeva
Metafora koqnitiv dilçilik nöqteyi-nəzərindən
48
Vüsalə Həsənova
Təməl savad, kompitensiyalar və şəxsi keyfiyyətləri ehtiva edən XXI əsr bacarıqlarını formalaşdıran təlim modeli
54
Şəlalə Nəbiyeva, Təranə Əliyeva, Amalya Rzayeva
Mərkəzi Bankın makropridensal tənzimlənmə siyasəti
60
Aytəkin Qurbanova
Əhməd bəy Ağaoğlunun “Tanrı dağında” bədii-fəlsəfi əsərində türkçülük, təsəvvüf və şamanizm ideyası
67
Günay Gülməmmədova
Cənubi Qafqazda mövcud olan enerji layihələr və onların geosiyasi əhəmiyyəti
73
Azər Şıxalıyev
Xarici iqtisadi əlaqələrdə gömrük nəzarəti və onun təkmilləşdirilməsi
81
Nihat Əşrəfov
Birbaşa xarici investisiyaların Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirinin təhlili
86
Ceyran Quliyeva
Beynəlxalq siyasi münasibətlərin dünyada rolu
92
Suleyman Alizadeh
Analysis of the current state of climate and thalassotherapy resources in the Karabakh economic region
97
Rəhimə Məmmədova
İspan hüquqi mətnlərinin mədəni xüsusiyyətlərinin tərcümə problemləri
 
103
Nicat Quliyev
Çevik layihə idarəetmə yanaşmasının bank sektoruna transformasiyası
 
109
Xumar Əhədzadə
Menecmentdə effektiv idarəetmə
 
115
Nilgun Allahverdiyeva
The role, importance and application of artificial intelligence in the creation of digital education
120
TEXNİKA ELMLƏRİ     TECHNICAL SCIENCES
Şəfiqə İmanova
Nanotexnologiyanın tətbiq sahələri
126
Elvina Dadaşova, İmran Tahirov, Aytac Ədilova, Raik Dadaşov, Rusif Kərimli
Fuqas aviasiya bombalarında istifadə olunan partlayıcı atımın xarakteristikası 
135
Elvina Dadaşova, İmran Tahirov, Raik Dadaşov
Yanğın mühitində aviasiya sursatlarının təhlükəsizlik təhlili 
141

Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az