Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
ELMİ İŞ Cild: 18 Sayı: 4
JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Rafail Əhmədli, Lalə Əhmədova
Mirzə Kazımbəyin İslam dininə dair elmi tədqiqatları
8
Məlahət Ağayeva
Sabit Rəhmanın yaradıcılığında cəmiyyət və şəxsiyyət problemi 
15
Zənfira Quliyeva
“Firidun bəy Köçərli yaradıcılığında ictimai məsələlər”
22
Ramilə Nəsirova
Müxtəlifsistemli dillərdə fonetik anomaliyalar
27
Tuqay Əsədli, Erhan Yoska
Sovetləşdirmə siyasəti daxilində Türküstan coğrafiyasında baş verən dəyişikliklər
33
Telli İbrahimova, İradə Zamanova
Ümumtəhsil məktəblərində distant təhsilin idarəolunmasında yeni perspektivlər
40
Tural Dadashov
Azerbaijan’s military reconstruction: triumphs, resilience and strategic vision
46
Tural Dadashov
A comprehensive analysis of security dynamics in the South Caucasus
54
Firədun İbrahimov, Sevil İbrahimova
Təhsilalanın idraki həkət məntiqinə görə təlim sisteminin fərqləndirilən altsistemləri
64
Anar Hacızadə
Ölkəmizin bank sənayesinin fəaliyyətinin tənzimlənməsində Mərkəzi Bankın monetar siyasəti
76
Yuxuan Tang
Azərbaycan dilindəki yiyəlik halın Çin dilində ifadə vasitəsi
83
Yunis Əvəzov
Heydər Əliyevin iqtisadi siyasi xəttində biznesin inkişafı və bu istiqamətdə şəffaflığın təmin olunması
98
Ağacəfər Məmmədov
KOB-ların təsnifləşdirilməsi meyarlarının və qlobal iqtisadiyyatda rolunun təhlili 
107
Fatma Sultanova
Nağıllar təlim-tərbiyə vasitəsi kimi
 
115
Azer Haziyev
Hybrid warfare: how to define and counter? 
121
Nərmin İbrahimli
Autentik dialoqların diskursiv xüsusiyyətləri 
126
Afərim Həmzəyeva
İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasının 3-cü maddəsinin ümumi xarakteristikası
  
131
Aytaj Gurbanova
Imitation in entrepreneurial activity practice in the context of unfair competition: concept and elements
138
Kamilə Quliyeva
Hüquqi şəxsin müflis olmasının və ödəmə qabiliyyətsizliyinin anlayışı və məzmunu
143
Nərmin Məhərrəmli
Orta məktəbdə funksiya anlayışının tədrisi haqqında
149
Jalə Orucova
Cənubi Qafqaz türklərinin məişət həyatında xalça məmulatlarının yeri
154
Elmar İsgəndərov
Müstəqillik dönəmindən sonra regional iqtisadiyyatın xüsusiyyətləri
160
Elkhan Salmanov
Digital banking and financial performance: unveiling the interplay with macroeconomic and bank-specific factors
165
Azər Kərimov
Azərbaycanda elektron ticarətin müsbət və mənfi cəhətləri
170
Azar Haziyev
Analysis of the Lisbon treaty: how does the Lisbon treaty reform EU institutions
176
Anar Hacızadə
Azərbaycanda turizm sənayesi perspektivində dövlət siyasəti
181
Aygul Khalilova
Abbreviations in English
187
Eynəddin Həbibov
İnzibati aktların hüquqi aktlar sistemində yeri və onların qəbul edilməsi qaydası
199
Nuriyyə Bağıyeva
Məişət zorakılığı qurbanlarına yardım zamanı konfidensiallığın təmin edilməsi: beynəlxalq normalar əsasında araşdırma 
206
Ayxan Abbaslı
Daxili turizm bazarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülən dövlət tədbirləri və proqramları 
212
Gülsu Əsədli
Konstitusiyaya düzəlişlər edilməsində referendumun rolu
 
220
Səmənnaz Yusifli
Bələdiyyələrin yerli əhaliyə göstərdiyi xidmətlərin əhəmiyyəti 
227
Aysel Mürşüdlü
İnternet provayderlərinin yerləşdirilən məzmuna nəzarətlə bağlı əsas hüquq və azadlıqlarla əlaqəsi
 
234
Nərmin Məhərrəmli
Elementar funksiyalar haqqında 
241
Elvin Hüseynov
İlkin hərbi qeydiyyat və hərbi xidmət keçməkdən boyun qaçırmaya görə məsuliyyət 
246
TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Nigar Əliyeva
Kök hüceyrə ilə müalicə. Orqanizmdə tətbiq sahələri. Bu sahədə olan yeniliklər
251
TEXNİKA ELMLƏRİ     TECHNICAL SCIENCES
Asad Rustamov, Tofiq Azimov, Majid Mahmudlu
Basic principles of radio communication
256
Vagif Maharramov, Elnur Babayev, Elmar Ovchiyev
Determining the coordinate of the radio radiation source under interference conditions 
262
Hakim Məhsimov, Sima Musayeva, Gülyanaq Əfqanlı, Hünər Ağayev, Zöhrə Duşdurova
81 mm tüstü qumbaralarının təsnifatı və təsirləri 
269
Zərif İbrahimova
Metallurgiya: kateqoriyaları, növləri və Azərbaycanda metallurgiya sənayesi 
276
Qüdrət Zamanov
Pilotsuz uçuş aparatlarının silahlanması prinsipləri 
281
Musa Hüseynov
Şimal regionu üzrə fəaliyyət göstərən qum-çınqıl karxanalarının ekoloji mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi 
287
Qüdrət Zamanov, Nihat Məmmədzadə
Müdafiə sənayesində istifadə olunan kompozit materiallar və tətbiq sahələri 
292
RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKA     MATHEMATICS AND MECHANICS
Ramazan Eyyubov, Sevda Abulova, Həqiqət Əşirova, Rasim Nərmanov
Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin buraxdığı tipik səhvlər
299
Mahmud Məmmədli, Elvin Abdurəhmanov, Aydan Əhədova
Kiber hücumlarına qarşı müdafiə və fəallaşdırma strategiyaları
304
Telli Səmədova
İnvestisiya aktivliyi və onun təhlili
311
Aytac Məmmədova
Simin rəqsi tənliyi üçün optimal idarəetmə məsələsinin fərq aproksimasiyası
317

Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az