ELMİ TƏDQİQAT Cild: 4 Sayı: 4

JURNALIN TAM VERSİYASI

İÇİNDƏKİLƏR:


HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Ivan Pavlii
Stalin’s repressions in Ivan Bahrianyi’s novel “Sad Hetsymanskyi” (“Garden of Gethsemane”) and in Azerbaijani literature: truth and fiction

8
Xankişi Məmmədov, Xurşida Kadirova
Özbək və Azərbaycan atalar sözlərinin X(iks)-femik tipologiyası

17
Könül Səmədova
Qıpçaqlar haqqında tarixi qaynaqlar

22
Elnarə Abdullayeva
Yazının yaranması və inkişafı

26
Konul Buyuker, Fakhriyya Rajabova
Evaluation of the features of application of excise tax in Azerbaijan

30
Raisa Lachinova
Culture identity and society of Azerbaijan, new institutional linkages of Zagatala and Azerbaijan

37
Xatirə Məmmədova
İngilis dilində alınma sözlərin vurğu dəyişikliyi

41
Asif Abdullayev, Elçin Əlibəyli
Əməkdaşlığın gücləndirilməsində Azərbaycanın rolu: yaşıl enerji və logistika Cənubi Qafqazın iqtisadi inteqrasiyasının katalizatorları kimi

45
Vüsalə Hümbətova
Metaforlaşma semasioloji hadisə kimi

49
Günay Hacızadə
Semantik sahələrdə metaforik əlaqələr

54
Günel Balakişiyeva
Azərbaycan məhəbbət dastanlarında işlənən antroponimlər və onların struktur-semantik xüsusiyyətləri

58
Zərifə Məmmədzadə
Fikir və söz azadlığı informasiya əsrində yeni təhlükələr və imkanlar

62
Shanay Abbasova
Overdraft credit: its history, features, types, pros and cons

67
Elvin Şirinov
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) fəaliyyəti və prinsipləri

71
Aytaj Gurbanova
An examination of the impact of imitation on the competitive landscape within the framework of intellectual property rights

76
Gunash Yusifgizi
International jurisdiction of the courts of the republic of Azerbaijan in commercial disputes with foreign elements

81
Guljan Mansumlu
A part of the solution: organic farming methods and sustainable development goals

86
Samirə İsmayılova
Qida məhsullarının brendləşməsində marketinq komplekslərinin rolu

98
Fərid Qəhrəmanov
Müasir şəraitdə müəssisədə maliyyə menecmentinin təşkili

104
Kənan Kazımov
Xarici ölkələrdə aksiz vergisinə cəlb olunan malların dairəsi və aksiz vergisinin alınmasının hüquqi tənzimi: müqayisəli-hüquqi təhlil

109
Sahil Zəkəryəyev
Maliyyə qurumlarının iflası anlayışı və iqtisadiyyata təsirləri

115
Nazpəri Əmənova
Məhkəmə müdafiəsi hüququnun insan hüquq və azadlıqlarının təminatı sistemində yeri

121
Mintana Gaydarova
Review of international norms and standards in the field of mass media

126
Elməddin Hilallı
Vətəndaşlığın əldə edilməsi əsasları

131
Aynurə Hümmətli
Sinif rəhbərinin işinin planlaşdırılması

138
Nərmin Məmmədvəlili
Konfidensiallıq reproduktiv texnologiyaların tətbiqi zamanı yaranan etik və hüquqi problem kimi

142
Bətulə Tarverdiyeva
İbtidai araşdırma

148
TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Həqiqət Qədirova, Həyat Əliyeva, Hafizə Mansurova, Ramilə Bayramova, Gültac Abdullayeva
Sidik yolları infeksiyalarının törədiciləri və onların antibiotiklərə rezistentlik vəziyyəti

155
Sevinc Verdiyeva
Kənd təsərrüfatında bioloji preparatların istifadə perspektivləri

170
               
RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKA     MATHEMATICS AND MECHANICS
Lalə Qocayeva
Riyaziyyatın tədrisi metodikasının predmeti, vəzifələri və metodları

174
Əvəzəli Əliyev
Maye, qaz və plazma mexanikası

179
Əvəzəli Əliyev
Maşın, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi

185
TEXNİKA ELMLƏRİ     TECHNICAL SCIENCES
Vüsal Rəhimli
IDOR (Insecure Direct Object References) ümumi növləri, təsirləri və hücumları

192
Ziya Mustafayev
Data miningdə Süni Neyron Şəbəkələrindən istifadənin yenilikləri

197
İsa İsgəndərov
Kiberhücumlardan müdafiə və onunla mübarizə

203
Nəzrin Vəliyeva
Müxtəlif sənaye sahələrində pilotsuz nəqliyyat vasitələrinin əhəmiyyətinə və pilotsuz avtomobillərdə süni intellektin mövcud vəziyyətinə ümumi baxış

208
Fərid Quluzadə
Real vaxtda obyektin aşkarlanması metodları

212
İsa İsgəndərov
Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan kibertəhlükəsizlik və onun müdafiə metodları

217
Nərmin Abdullayeva
Lazer kəsmə - CNC texnologiyalarına ümumi baxış

222

Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az