Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/170-175

Mirza Dadash-zade

Azerbaijan State Oil and Industry University

doctor of philosophy in technical sciences

mirza.dadashzade@asoiu.edu.az

Babek Nurizade 

Azerbaijan State Oil and Industry University

master student

nuruzadebabek@gmail.com


STUDY OF THE MOVEMENT OF TWO-PHASE SYSTEMS BASED ON PHYSICAL MODELS OF LIQUID AND GAS FLUID MECHANICS


Abstract

The movement of two-phase systems is often found in nature and in practice. The analysis shows that in the absence of a model, we have to be satisfied with laboratory experiments, the empirical analysis of their results is limited. Currently, there are many laboratory works where a large number of experiments are collected. In this study, a large amount of systematization and analysis of these data, which is an important stage of the research, was carried out. 

Numerous works published in the last ten years include an overview of the current state of the issue and analysis of individual processes, mainly empirical methods. This work includes analytical studies of two-phase flow hydrodynamic processes with subsequent field applications This method allows to determine the result and feasibility of application when determining the parameters of practical interest in some engineering problems in production. 

Keywords: tangential shear stress, density, true gas composition, two different flows, gas-liquid mixture


Mirzə Dadaş-zadə

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

mirza.dadashzade@asoiu.edu.az

Babək Nurizadə

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

magistrant

nuruzadebabek@gmail.com


Maye və qaz maye mexanikasının fiziki modelləri əsasında ikifazalı sistemlərin 

hərəkətinin tədqiqi


Xülasə

İkifazalı sistemlərin hərəkətinə təbiətdə və praktikada tez-tez rast gəlinir. Təhlil göstərir ki, model olmadıqda, biz laboratoriya təcrübələri ilə kifayətlənməli oluruq, onların nəticələrinin empirik təhlili məhduddur. Hal-hazırda çox sayda təcrübələrin toplandığı bir çox laboratoriya işləri var. Bu araşdırmada tədqiqatın mühüm mərhələsi olan bu məlumatların böyük həcmdə sistemləşdirilməsi və təhlili aparılmışdır. 

Son on ildə nəşr olunan çoxsaylı əsərlərə məsələnin cari vəziyyətinin icmalı və ayrı-ayrı proseslərin, əsasən, empirik metodların təhlili daxildir. Bu işə ikifazalı axın hidrodinamik proseslərin sonrakı sahə tətbiqləri ilə analitik tədqiqatları daxildir. Bu üsul istehsalatda bəzi mühəndislik problemlərində praktiki maraq doğuran parametrləri təyin edərkən nəticəsini və tətbiqinin mümkünlüyünü müəyyən etməyə imkan verir.

Açar sözlər: tangensial kəsmə gərginliyi, sıxlıq, həqiqi qaz tərkibi, iki fərqli axın, qaz-maye qarışığı

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [611,75 Kb] (yüklənib: 18)


Baxış: 45
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az