Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/146-153

Ramazan Eyyubov 

Odlar Yurdu Universiteti

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

eyyubov54@mail.ru

İlham Cəbrayılov 

Odlar Yurdu Universiteti

ilham_cabrayilov@mail.ru 

Həcər Əfəndiyeva 

Odlar Yurdu Universiteti

hecer.efendy@gmail.com

Sevda Abulova 

Hədəf liseyi

seva-abulova@mail.ru


İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ NƏZƏRİYYƏSİNİN ƏSAS MÜDDƏALARI 

VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK HÜCUMLARININ TƏSNİFATI


Xülasə

XXI əsrin başlanğıcı insan inkişafının bütün sahələrində informasiya texnolo­giyalarının sürətli inkişafı ilə əlamətdardır. Eyni zamanda informasiya getdikcə daha çox strateji resursa, məhsuldar qüvvəyə və bahalı əmtəəyə çevrilir. Kompüter sistemləri və şəbəkə texnolo­giyaları sürətlə inkişaf edir. Müvafiq olaraq, informasiyanı qorumaq üçün yeni üsullar da sürətlə ortaya çıxır. İnformasiyanın qorunması və onun təhlükəsizliyinin etibarlı təminatı məsələsi dövrümüzün ən mühüm problemlərindən biridir. Buna görə də mövzu çox aktualdır.

Kompüter sistemlərinin unifikasiyası, qlobal şəbəkələrin yaradılması və informasiya resurslarının çıxış imkanlarının genişləndirilməsinə səbəb olur. Proqram təminatının mürəkkəb­liyinin artması və bununla əlaqədar onların etibarlılığının azalması və zəifliklərin sayının artmasına səbəb olur. Kompüter şəbəkələri spesifik təbiətinə görə, sadəcə olaraq, informasiya təhlükəsizliyi problemlərinə məhəl qoymadan normal fəaliyyət göstərə və inkişaf edə bilməyəcəklər.

Açar sözlər: kompüter, şəbəkə, təhlükəsizlik, informasiya texnologiyaları, təhdid, kompüter sistemi, məlumat, kompüter sisteminə hücum                                                                                                                                     

                                                                                                                                            Ramazan Eyyubov

Odlar Yurdu University 

Doctor of Philosophy in Mathematics

eyyubov54@mail.ru

Ilham Jabrayilov 

Odlar Yurdu University 

ilham_cabrayilov@mail.ru 

Hajar Efendiyeva

Odlar Yurdu University 

hecer.efendy@gmail.com

Sevda Abulova

Hedef Lyceum

seva-abulova@mail.ru


Basic provisions of information security theory and classification of security attacks


Abstract

The beginning of the twenty-first century is marked by the rapid development of information technologies in all areas of human development. At the same time, information is increasingly becoming a strategic resource, a productive force, and an expensive commodity. Computer systems and network technologies are developing very rapidly. Accordingly, new methods for protecting information are also emerging rapidly. The problem of information protection and reliable provision of its security is one of the most important problems of our time. Therefore, the topic is very relevant.

The unification of computer systems leads to the creation of global networks and expansion of access to information resources. The increase in the complexity of software leads to a decrease in their reliability and an increase in the number of vulnerabilities. Computer networks, due to their specific nature, simply cannot function and develop normally without ignoring information security issues.

Keywords: computer, network, security, information technology, threat, computer system, information, computer system attack

   
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [518,08 Kb] (yüklənib: 17)

Baxış: 39
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az