Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/120-125

İbadulla Ağayev

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb elmləri doktoru

amuepid@mail.ru

Xatirə Xələfli

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

khalafli@mail.ru

 Məhərrəm Niftullayev

Azərbaycan Tibb Universiteti 

tibb elmləri doktoru

mniftullayev@gmail.com

Cavanşir Rəhimov

Azərbaycan Tibb Universiteti

 tibb üzrə fəlsəfə doktoru

javanshir.rahimov@mail.ru

Dəstə Qasımova 

Azərbaycan Tibb Universiteti 

qasimovadasta@gmail.com


EPİDEMİOLOGİYANIN TİBB ELMİ VƏ SƏHİYYƏ ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTİ


Xülasə

 Məqalədə epidemiologiyanın təbabət elmində, xüsusilə yoluxucu xəs­təliklər və peşə xəstəlikləri sahəsində əhəmiyyətinə dair qısa məlumatlar verilmiş və son illər bu xəstəliklərin öyrənilməsi üzrə əldə edilən uğurlar və təcrübə paylaşılmışdır. Epidemiologiya sahəsində elmi yeniliklər təbabət elmini xeyli zən­ginləş­dirmiş, təcrübi səhiyyədə yoluxucu xəstəliklərə qarşı mühüm tədbirlərin təklif edilməsi isə bu xəstəliklərin qarşısının alınması sayəsində minlərlə insan həyatının qorunması ilə nəticələnmişdir. Epidemiologiyanın qarşısında duran vəzifələr daima genişlənir, onlar insan cəmiyyətinin sosial-iqtisadi şərtlərinin təsiri altında, həmçinin yoluxucu patologiyaların artması sayəsində dəyişir. Epidemiologiya ümumi tibb elmi kimi əhalinin xəstələnməsinin aydınlaş­dırılmasının səbəblərini, şərtlərini və mexanizmini, onun ərazi üzrə, müxtəlif əhali qrupları arasında və məkan daxilində yayılmasını öyrənir.

Açar sözlər: epidemiologiya, profilaktika, qeyri-infeksion xəstəliklər, diaqnostika, yoluxucu xəstəliklər, epidemioloji aspektlər, epidemioloji nəzarət


Ibadulla Aghayev

Azerbaijan Medical University

Doctor of Medical Sciences

 amuepid@mail.ru 

Khatira Khalafli

Azerbaijan Medical University

Doctor of Philosophy in Medicine

khalafli@mail.ruMaharram Niftullayev

Azerbaijan Medical University

Doctor of Medical Sciences

mniftullayev@gmail.com

Javanshir Rahimov

Azerbaijan Medical University

Doctor of Philosophy in Medicine

javanshir.rahimov@mail.ru

Dasta Gasimova 

Azerbaijan Medical University

qasimovadasta@gmail.com


Importance of epidemiology for medical science and health


Abstract

In the article, brief information on the importance of epidemiology in medical science, especially in the field of infectious diseases and occupational diseases was given, and the successes and experience gained in the study of these diseases in recent years were shared. Scientific innovations in the field of epidemiology have greatly enriched the medical science, and the proposal of important measures against infectious diseases in experimental health care has resulted in the protection of thousands of human lives due to the prevention of these diseases. The tasks facing epidemiology are constantly expanding, they change under the influence of the socio-economic conditions of human society, as well as due to the increase of infectious pathologies. Epidemiology, as a general medical science, studies the causes, conditions, and mechanisms of public illness, its distribution across the territory, among different population groups, and within space.

Keywords: epidemiology, prevention, non-infectious diseases, diagnostics, infectious diseases, epidemiological aspects, epidemiological control

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [482,38 Kb] (yüklənib: 19)

Baxış: 45
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az