Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/101-107

Tərcə Sarıyeva

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

sarievatarca@gmail.com


VERGİTUTMANIN QANUNİLİYİ PRİNSİPİ: AZƏRBAYCAN VERGİ QANUNVERİCİLİYİ PERSPEKTİVİNDƏN BAXIŞ


Xülasə

Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasında vergitutmanın qanuniliyi prinsipinin yaranması, inkişafı və bu prinsipin vergitutma sahəsində qərar vermək səlahiyyətinə malik orqanların hərəkətlərinə necə təsir etməsi təhlil olunur. Qanunun aliliyinin təmin edilməsi və bu sahədə özbaşınalığın qarşısının alınmasında vergitutmanın qanuniliyi prinsipi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında vergilərin qanunla müəyyən edilməli olduğu təsbit edilsə də, vergitutmanın qanuniliyi prinsipinin əhatəsi və hədləri müəyyən edilməmişdir. Bu xüsusda vergitutmanın qanuniliyi prinsipinin hədlərinin müəyyən edilməməsi icra orqanının vergitutma sahəsində səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə səbəb ola bilər ki, bu da öz növbəsində demokratik hüquqi dövlət prinsipinə uyğun olmaya bilər.

Açar sözlər: qanunçuluq prinsipi, vergitutmanın qanuniliyi, hüquqi dövlət, vergi elementləri, aksiz dərəcələri


Tarja Sariyeva

Baku State University

master student

sarievatarca@gmail.com


The principle of legality of taxation: a view from Azerbaijani tax legislation


Abstract

This reserach analyzes the emergence and development of the principle of the legality of taxation in the Republic of Azerbaijan and how this principle affects the activity of taxation authority.

The principle of legality of taxation is important in ensuring the rule of law and preventing arbitrariness. Although the Constitution of the Republic of Azerbaijan stipulates that taxes should be determined by law, the scope and limits of the principle of legality of taxation have not been determined. In this regard, failure to determine the limits of the principle of legality of taxation may lead to the expansion of the powers of the executive body in the field of taxation, which, in turn, may not be in accordance with the principle of a democratic legal state.

Keywords: principle of legality, law state, legality of taxation, tax elements, excise rates

 
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [516,88 Kb] (yüklənib: 18)

Baxış: 43
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az