Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/15-20

Telli İbrahimova

Bakı Slavyan Universiteti

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

69_cicek_69@rambler.ru

İradə Zamanova

Bakı Dövlət Universiteti

zirada04@gmail.com


ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ DİSTANT TƏHSİLİN 

İDARƏOLUNMASINDA YENİ TƏKLİFLƏR


Xülasə

Məqalə distant təhsilin səmərəli idarəolunmasında bir sıra ədəbiyyat nümunələrində aparılan təhlilin nəticələrinə uyğun ən dəyərli təklifləri təqdim edir. Təkliflər toplusu müasir distant və hibrid dərslərinin təşkilində tətbiq oluna biləcək ən səmərəli yolları açıqlayır. Məqalənin məqsədi qeyd olunan təkliflər əsasında distant təhsilin təşkili prinsiplərini yaratmaq və tədris prosesində bu təkliflərin tətbiqi metodikasının əsasını şərh etməkdir. Məqalədə həmçinin Avropa Komissiyası tərəfindən hazırlanmış hibrid təhsilin tətbiqi standartları haqqında məlumatlar da öz əksini tapmışdır. Distant təhsilin pedaqoji-psixoloji üstünlüklərini əks etdirən virtual təhsilin elementləri geniş şərh edilmiş, yenilənmiş texnologiya, zamanın idarə olunması, virtual qarşılıqlı əlaqə, təşəbbüskarlıq, şəxsi özünü idarəetmə, düzgün cədvəl, şagird maraqları, diqqəti yayındırmaqdan çəkinmək, performans təhlili və real statik məqsədlər elementlər kimi açıqlanmışdır. Distant təhsilin pedaqoji-psixoloji üstünlüklərini əks etdirən virtual təhsilin elementlərinin qarşıya çıxan problemlərin həllində rolu izah edilmişdir. 

Açar sözlər: hibrid təhsil standartları, virtual öyrənmə elementləri, təkliflər, distant təhsil, tədris prosesi


Telli Ibrahimova

Baku Slavic University

Doctor of Philosophy in Philology

69_cicek_69@rambler.ru

Irada Zamanova

Baku State University

zirada04@gmail.com


New proposalsin management of distance education in general education


Abstract

The paper offers the best recommendations based on the findings of an analysis of multiple literature samples on the effective administration of distance learning. The compilation of suggestions shows how to set up contemporary hybrid and remote learning environments most successfully. The article's goals are to formulate the guiding principles for distance learning institutions in light of the aforementioned suggestions and to explain the rationale behind the methodology used to implement these recommendations in the teaching and learning process. The article provides information on the application standards for hybrid education that were developed by the European Commission. The benefits of distance education are reflected in the elements of virtual education, which include updated technology, time management, virtual interaction, personal self-management, initiative, a correct schedule, student interests, avoiding distractions, performance analysis, and realistic goals. The article explains the role of these elements in solving problems and how they reflect the pedagogical and psychological advantages of distance education.

Keywords: hybrid education standards, virtual learning elements, proposals, distance education, teaching proces

   
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [510,02 Kb] (yüklənib: 18)

Baxış: 43
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az