DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/33/137-142

Natəvan Bayramova

Gəncə Dövlət Universiteti

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

natavanbayramova2@gmail.com

Fazil Seyidli 

Gəncə Dövlət Universiteti

magistrant

fazil.seyidli1983@gmail.com

İmmi Məmmədova

Gəncə Dövlət Universiteti

magistrant

immi.memmedova@mail.ru


BYOD MOBİL TEXNOLOGİYASI TERMİNİNİN MƏNASININ AÇILIŞI, MAHİYYƏTİ VƏ TƏDRİS PROSESİNDƏ ROLU


Xülasə

Məqalədə innovativ BYOD texnologiyasından, peşə təhsilində idrak fəaliyyətinin gücləndirilməsi üsulu kimi istifadənin xüsusiyyətlərindən bəhs edilir. Təhsil fəaliyyətinin təşkilində xüsusi fənlərin tədrisində, BYOD texnologiyasının imkanlarının təcrübəsi ümumiləşdirilmiş, tələbələrin özünü təşkili və özünütəhsilini təşviq edən BYOD texnologiyasının tətbiqi və inkişafı perspektivləri təqdim edilmişdir. BYOD (“öz qurğunu gətir”) texnologiyası, təhsildə texnologiyalar arasında ən mütərəqqi texnologiya hesab olunur. Bu texnologiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müəllimlər iş yerində mobil cihazlardan istifadə edir, tələbələri də istifadə etməyə təşviq edirlər. Təhsildə geniş tətbiq olunan prespektivli hesab olunan BYOD texnologiyası haqqında baza anlayışları verilmişdir, həmçinin bu texnologiyanın mahiyyəti və təlim tədris prosesində rolu araşdırılmışdır. Dərslərdə BYOD texnologiyasından düzgün istifadə edərək tətbiqi qeyd olunmuşdur. Tədris prosesində BYOD texnologiyasının vacibliyi tədqiq edilmiş, bu texnologiyanın tədris fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi üsülu kimi və digər istifadə imkanları araşdırılmışdır və təhlili verilmişdir.

Açar sözlər: müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, müasir texnologiyalar, BYOD (Öz qurğunu gətir), BYOD texnologiyası,mobil cihazlar, tədris prosesi, Təhsildə BYOD texnologiyası


Natavan Bayramova

Ganja State University

Ph.D in mathematics

natavanbayramova2@gmail.com

Fazil Seyidli 

Ganja State University

master student

fazil.seyidli1983@gmail.com

Immi Mammadova

Ganja State University

master student

immi.memmedova@mail.ru

The explanation of the meaning, essence, and role of the term BYOD mobile technology in the educational process


Abstract

The article discusses the features of using innovative BYOD technology as a method of enhancing cognitive activity in vocational education. In the teaching of special subjects in the organization of educational activities, the experience of the possibilities of BYOD technology is summarized, the perspectives of the application and development of BYOD technology, which promote self-organization and self-education of students, are presented. BYOD ("bring your own device") technology is considered the most advanced technology in education. The essence of this technology is that teachers use mobile devices at work and encourage students to use them as well. The basic concepts of BYOD technology, which is considered widely applicable in education, are given, and the essence of this technology and its role in the teaching and learning process are investigated. In the lessons, the correct use of BYOD technology was mentioned. The importance of BYOD technology in the educational process was studied, the possibilities of using this technology as a method of activating educational activities and other possibilities were investigated and analyzed.

Keywords: modern information and communication technologies, modern technologies, BYOD (Bring Your Own Device), BYOD technology, mobile device, educational process, BYOD technology in education

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [666,77 Kb] (yüklənib: 21)

Baxış: 73
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az