DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/33/105-110

Kanan Aghasiyev

Karabuk University, Turkey

master student 

kaasiyev@gmail.com


A POSTCOLONIAL FEMINIST APPROACH TO AUDRE LORDE’S ESSAY “AGE, RACE, CLASS AND SEX: WOMEN REDEFINING DIFFERENCE” (1984)


Abstract

Audre Lorde's essay, Age, Race, Class, and Sex: Women Redefining Difference (1984)”, is a profound critique within postcolonial feminism, delving into the intricate intersections of privilege, oppression, and identity. She dismantles simplistic binary oppositions in Western feminist discourse, advocating for the recognition of diverse experiences often marginalized within mainstream narratives. Lorde critiques Western feminist scholarship for failing to acknowledge the complexity of women's experiences, particularly those of marginalized groups from Third World countries. She challenges the tendency to homogenize experiences, emphasizing the necessity of embracing difference. Lorde exposes how power dynamics, such as capitalism, imperialism, and globalization, reinforce structures of dominance. Additionally, she underscores the significance of economic empowerment in combating oppression, echoing Virginia Woolf's call for women's financial independence. Ultimately, Lorde urges a re-evaluation of societal structures, advocating for an inclusive and intersectional feminism that acknowledges and values diverse voices, paving the way for transformative social change rooted in solidarity and justice.

Keywords: Audre Lorde, Postcolonial Feminism, Third World Women, Third World Feminism


Kənan Ağasıyev

Karabük Universiteti, Türkiyə

Magistrant

kaasiyev@gmail.com


Audre Lorde'nin ‘‘Yaş, İrq, Sinif və Cins: Fərqi Yenidən Müəyyənləşdirən Qadınlar’’ (1984) essesinə postkolonial feminist yanaşma


Xülasə

Audre Lordenin ‘‘Yaş, İrq, Sinif və Cins: Fərqi Yenidən Müəyyənləşdirən Qadınlar’’ (1984) essesi imtiyazların, zülmün və şəxsiyyətin mürəkkəb kəsişmələrini araşdıran postkolonial feminizm daxilində dərin tənqidi essedir. O, Qərb feminist diskursunda sadələşdirilmiş ikili müxalifətləri sıradan çıxarır, əsas hekayələrdə tez-tez marjinallaşdırılan müxtəlif təcrübələrin tanınmasını müdafiə edir. Lorde Qərb feminist akademiyasını qadınların, xüsusən də Üçüncü Dünya ölkələrindən olan marjinal qrupların təcrübələrinin mürəkkəbliyini qəbul etmədiyi üçün tənqid edir. O, fərqliliyi qəbul etməyin zəruriliyini vurğulayaraq, təcrübələri homogenləşdirmə meylinə meydan oxuyur. Lorde kapitalizm, imperializm və qloballaşma kimi güc dinamikalarının ataxaqan dominantlıq strukturlarını necə gücləndirdiyini ifşa edir. Bundan əlavə, o, qadınların maliyyə müstəqilliyi üçün Virciniya Vulfun çağırışını təkrarlayaraq, zülmlə mübarizədə iqtisadi güclənmənin əhəmiyyətini vurğulayır. Nəhayət, Lorde, həmrəylik və ədalətə əsaslanan transformativ sosial dəyişikliyə yol açan, müxtəlif səsləri qəbul edən və qiymətləndirən inklüziv və kəsişən (intersektional) feminizmi müdafiə edərək, ictimai strukturların yenidən qiymətləndirilməsini tələb edir.

Açar sözlər: Audre Lorde, Postkolonial Feminizm, Üçüncü Dünya Qadınları, Üçüncü Dünya Feminizmi

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [598,35 Kb] (yüklənib: 20)

Baxış: 63
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az