DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/33/74-79

Gunash Yusifgizi

Baku State University

master student

yusifqizi2000@mail.ru


HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE CREATION OF 

COMMERCIAL COURTS


Abstract

The emergence of commercial law accompanied the emergence of commercial courts. Throughout history, the role played by merchants in developing trade relations between states is also reflected in the formation of trade law. Especially since the Middle Ages, merchants began to formulate special rules to resolve disputes and conflicts between them with local and other foreign merchants in the same way. Merchants wanted to remain independent from the jurisdiction of local princes and to speed up the speed of the judicial process. Then, as now, such processes were prolonged for cross-border transactions. The cities of northern Italy developed a special case law for merchant guilds that became known in England as the Lex Mercatoria. These transnational customs later began to spread to the European territory. Although the formation of trade customs has long led to the application of similar rules by different states, the continued development of different legal systems and the different levels of economic relations have led to the differentiation and specificity of how individual states deal with commercial disputes. In this regard, we consider it important to look at the experience of several European countries, Turkey and Russia, in addition to Azerbaijan.

Keywordscommercial law, commercial traditions, guild, commercial courts, commercial arbitration 


Günəş Yusifqızı

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

yusifqizi2000@mail.ru


Kommersiya məhkəmələrinin yaradılmasının tarixi və hüquqi aspektləri


Xülasə

Kommersiya məhkəmələrinin ortaya çıxması ticarət hüququnun yaranması ilə birlikdə olmuşdur. Tarix boyunca tacirlərin dövlətlər arasında ticarət münasibətlərinin inkişafında oynadığı rol özünü ticarət hüququnun formalaşmasında da göstərir. Xüsusi ilə orta əsrlərdən etibarən tacirlər getdikləri yerlərdə yerli və digər xarici tacirlərlə aralarında yaranan anlaşmazlıq və ixtilafları eyni cür həll eləmək üçün xüsusi qaydalar formalaşdırmağa başlamışlar. Tacirlər yerli knyazların yurisdiksiyasından müstəqil qalmaq və məhkəmə prosesinin sürətini sürətləndirmək istəyirdilər. İndi olduğu kimi, o zaman da belə proseslər transsərhəd əməliyyatlar üçün xüsusilə yavaş gedirdi. İtaliyanın şimalındakı şəhərlər İngiltərədə Lex Mercatoria kimi tanınmağa başlayan tacir gildiyaları üçün xüsusi presedent hüququ hazırladılar. Bu transmilli adətlər daha sonra Avropa ərazisinə yayılmağa başladı. Ticarət adətlərinin formalaşması uzun müddət müxtəlif dövlətlərdə oxşar qaydaların  tətbiqinə zəmin yaratsa da, dövlətlərin müxtəlif hüquq sistemlərində inkişaflarını davam etdirməsi və iqtisadi münasibətlərin müxtəlif səviyyəsi ayrı-ayrı dövlətlərin kommersiya mübahisələrinə baxılmasında tutduğu yol fərqlənməsinə və spesifikləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu xüsusda Azərbaycanla yanaşı, bir sıra Avropa dövlətlərinin, Türkiyə və Rusiyanın təcrübəsinə nəzər salmağı vacib hesab edirik.

Açar sözlər: ticarət hüququ, ticarət adətləri, lonca, ticarət məhkəmələri, kommersiya arbitrajı

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [598,02 Kb] (yüklənib: 19)


Baxış: 63
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az