DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/33/63-68

Gunay Karimova

Baku State University

master student

gunay.n.kerimova@gmail.com


CONCEPT OF CONTRACT AND CONTRACT TERMS IN THE 

ROMANO-GERMANIC LEGAL SYSTEM


Abstract

There are two main legal systems which were adopted by majority of countries as their legal system: the Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal systems. In both of these legal systems, regulation of variety of matters regarding contract is considered to be essential. Because of the fundamental differences of the legal systems in question, main institutions of concept of contract such as conclusion of contract, form, content and expression of will thereof are regulated, applied and interpreted differently respective of each legal system. Therefore, the comparative analysis of concept of contract and contract terms under Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal systems and identification of their similar and distinctive features have always been a topical issue. In order to conduct such a comparative analysis, firstly it is important to understand the characteristics of those institutions in question in the respective legal systems. Considering this, it is essential to analyze and to understand the concept of contract and contract terms under Romano-Germanic legal system which is a legal system also adopted in Republic of Azerbaijan. For this, it is appropriate to review the theoretical works explaining the concept of the contract in the Romano-Germanic legal system, including the legislation of the Republic of Azerbaijan which belongs to the Romano-Germanic legal system.

Keywords: contract, contract terms, legal systems, romano-germanic legal system, institutions of concept of contract


Günay Kərimova 

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

gunay.n.kerimova@gmail.com


Roman german hüquq sistemində müqavilə və müqavilə şərtləri anlayışları


Xülasə

Ölkələrin əksəriyyəti tərəfindən hüquq sistemi kimi qəbul edilmiş iki əsas hüquq sistemi mövcuddur: Roman-German və Anqlo-Sakson hüquq sistemləri. Bu hüquq sistemlərinin hər ikisində müqavilə ilə bağlı məsələlərin tənzimlənməsi əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edilən hüquq sistemlərinin əsas fərqlərinə görə müqavilənin bağlanması, forması, məzmunu və iradə ifadəsi kimi müqavilənin əsas institutları bu hüquq sistemlərində fərqli şəkildə tənzimlənir, tətbiq edilir və şərh olunur. Buna görə də Roman-German və Anqlo-Sakson hüquq sistemlərində müqavilə və müqavilə şərtləri anlayışının, yəni müqavilənin bağlanması, forması, məzmunu və iradə ifadəsi kimi institutlarının müqayisəli təhlili və onlar arasındakı oxşar və fərqli xüsusiyyətlərin müəyyən edilməsi həmişə aktual məsələ olmuşdur. Bu cür müqayisəli təhlilin aparılması üçün ilk növbədə sözü gedən müqavilə institutlarının müvafiq hüquqi sistemlerindəki xüsusiyyətlərini dərk etmək vacibdir. Bunu nəzərə alaraq, müqavilə və müqavilə şərtləri anlayışını Azərbaycan Respublikasının da qəbul etdiyi Roman-German hüquq sistemində təhlil və dərk edilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Bunun üçün, Roman-German hüquq sistemində müqavilənin anlayışını izah edən nəzəri əsərlərin, o cümlədən Roman-German hüquq sisteminə aid olan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin nəzərdən keçirilməsi məqsədəmüvafiqdir. 

Açar sözlər: müqavilə, müqavilə şərtləri, hüquq sistemləri, roman-german hüquq sistemi, müqavilə institutları

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [594,18 Kb] (yüklənib: 18)


Baxış: 61
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az