DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/33/58-62

Gülü Mütəllimli

Xəzər Universiteti

magistrant

gulumutellimli7@gmail.com 


ŞAGİRDLƏRDƏ  XXI ƏSR BACARIQLARININ FORMALAŞMASINDA  

MƏKTƏB RƏHBƏRLİYİ, MÜƏLLİM, VALİDEYN ÜÇBUCAĞI


Xülasə

Bu məqalədə XXI əsr bacarıqları, bu bacarıqların inkişafında valideyn, müəllim, məktəb rəhbərliyinin təsiri təsvir olunur. Məqalədə XXI əsr bacarıqları araşdırılmış, elmi-nəzəri ədəbiyyatlar təhlil edilmişdir. Məqalədə ədəbiyyat təhlili üsulundan istifadə edilərək yazılmıştır. Qeyd edilməlidir ki, araştırmada XXI əsr bacarıqları deyəndə nə başa düşülür? ”4C” bacarıqları nələrdir? XXI əsr bacarıqlarının formalaşmasında məktəb rəhbərliyinin, valideynin, müəllimin rolu, kimi fikirlərə aydınlıq gətirilir. Valideyn, müəllim, məktəb rəhbərliyinin rolları barədə yerli və xarici tədqiqatçıların məqalələri araşdırılmışdır. Müasir dövrün bacarıqları dedikdə tənqidi düşünmə, problem həll edə bilmə, İKT bacarıqları və s. olaraq göstərilir.        İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf təşkilatı (Organisation for Economic Cooperation and development, OECD), Təhsildə Texnologiya üzrə Beynəlxalq Cəmiyyət (The İnternational Soceity for Technology in Education, ISTE), Milli Araşdırmalar Şurası (National research council, NRC) və s. kimi beynəlxalq təşkilatların bu mövzudakı araşdırmaları və onların ümumiləşdirdikləri nəticələr təsvir olunur.

Açar sözlər: XXI əsr bacarıqları, valideyn, müəllim, məktəb rəhbərliyi, təhsil


Gulu Mutallimli

Khazar University

master student

gulumutellimli7@gmail.com


Triangle of school administration, teacher, parents in the formation of 21st century 

skills in students


Abstract

This article shows the 21st century skills, as well as the influence of parents, teachers, school management in the development of these skills, the main questions answered by the article. 21st century During the research, more than 50 literatures on 21st century skills were found. This research was written using the method of literature analysis. It should be noted that in the research, what is meant by 21st century skills? What are 4C skills? The role of school management, parents, and teachers in the formation of 21st century skills is clarified. The roles of parents, teachers, and school management have become the subject of research articles in many countries. The skills of the era are shown as critical thinking, problem solving, ICT skills, etc. The studies of international organizations such as OECD, ISTE, NRC, etc. on this topic and their summarized results are seen.

Keywords: 21st century skills, parent, teacher, school management, education
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [630,11 Kb] (yüklənib: 22)

Baxış: 73
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az