DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/33/53-57

Turan Məmmədzadə

Bakı Dövlət Universiteti 

magistrant

turan.mamedzade.93@mail.ru


İDMAN MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ MEXANİZMLƏRİN ROLU: ELMİ-NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ ASPEKTLƏRİN QARŞILIQLI TƏHLİLİ


Xülasə

Məqalədə elmi-nəzəri və praktiki aspektlərin qarşılıqlı təhlili əsasında idman münasibətlərinin tənzimlənməsində beynəlxalq mexanizmlərin rolu nəzərdən keçirilir. Universal və regional beynəlxalq müqavilələrin və digər mexanizmlərin təhlili aparılıb, üstünlüklər və çatışmazlıqlar təhlil edilib. Eyni zamanda, beynəlxalq mexanizmlərin praktiki fəaliyyəti də qiymətləndirilib.

Açar sözlər: idman, bədən tərbiyəsi, beynəlxalq müqavilə, beynəlxalq mexanizmlər, YUNESKO, futbol oyunları, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, milli qanunvericilik, Ümumdünya Antidopinq Agentliyi, Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi


Turan Mammadzade

Baku State University

master student

turan.mamedzade.93@mail.ru


The role of international mechanisms in the regulation of sports relations: mutual analysis of scientific-theoretical and practical aspects


Abstract

In the article, the role of international mechanisms in the regulation of sports relations is reviewed based on the mutual analysis of scientific-theoretical and practical aspects. Analysis of universal and regional international agreements and other mechanisms was carried out, advantages and disadvantages were analyzed. At the same time, the practical activity of international mechanisms was also assessed.

Keywords: sport, physical education, international treaty, international mechanisms, UNESCO, football games, Commonwealth of Independent States, national legislation, World Anti-Doping Agency, World Anti-Doping Code

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [631,19 Kb] (yüklənib: 18)


Baxış: 69
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az